شیخ محمد یزدی

شیخ محمد یزدی

شهرت :

شیخ محمد یزدی
تاریخ وفات :
1338/06/04
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل جلیل فرزند شیخ محمدعلی بن زین العابدین یزدی. وی در حدود سال 1303ق در یزد متولد شد. در حدود سال 1311 به اتفاق پدر و مادرش به ارض اقدس رضوی مشرف شد و در اثر وبا مادر عزیز را از دست داد. در سال 1313 به اصفهان آمده و پس از تحصیلات مقدماتی سطح و خارج فقه و اصول را نزد اساتیدی چون: شیخ محمدعلی ثقة الاسلام، سید محمدباقر درچه ای، سید مهدی درچه ای، آخوند ملا عبدالکریم گزی، آخوند ملا محمدحسین فشارکی، سید محمد مدرس نجف آبادی و سید عبدالله ثقة الاسلام تحصیل نمود. مدتی نیز در شهر مقدس قم از محضر شیخ ابوالقاسم قمی بهره برد و در اواخر عمر در بحث سید محمد رضا خراسانی شرکت می نمود. وی عالمی زاهد، خدوم و شجاع بود و در نهی از منکرات و رفع مشکلات مردم می کوشید.
حاج شیخ محمد در شب پنج شنبه 21 صفر 1379ق/4 شهریور 1338ش در سن 73 سالگی وفات یافت و در کنار پدر بزرگوار خود در تکیة ملک (گلستان شهدا)مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل جلیل فرزند شیخ محمدعلی بن زین العابدین یزدی. وی در حدود سال 1303ق در یزد متولد شد. در حدود سال 1311 به اتفاق پدر و مادرش به ارض اقدس رضوی مشرف شد و در اثر وبا مادر عزیز را از دست داد. در سال 1313 به اصفهان آمده و پس از تحصیلات مقدماتی سطح و خارج فقه و اصول را نزد اساتیدی چون: شیخ محمدعلی ثقة الاسلام، سید محمدباقر درچه ای، سید مهدی درچه ای، آخوند ملا عبدالکریم گزی، آخوند ملا محمدحسین فشارکی، سید محمد مدرس نجف آبادی و سید عبدالله ثقة الاسلام تحصیل نمود. مدتی نیز در شهر مقدس قم از محضر شیخ ابوالقاسم قمی بهره برد و در اواخر عمر در بحث سید محمد رضا خراسانی شرکت می نمود. وی عالمی زاهد، خدوم و شجاع بود و در نهی از منکرات و رفع مشکلات مردم می کوشید .
از آثار وی یکی «رسالة خاطرات حج» است که در سال1362ق/1322ش به مکه مکرمه مشرف شده و خاطرات آن سفر را به نگارش درآورده است.
حاج شیخ محمد در شب پنج شنبه 21 صفر 1379ق/4 شهریور 1338ش در سن 73 سالگی وفات یافت و در کنار پدر بزرگوار خود در تکیة ملک (گلستان شهدا)مدفون شد.