فاضل هندی

تکیه   فاضل هندی

در مزارستان تخت فولاد، سمت شرقی راه قدیم شیراز بقعه ای نوساز است به نام بقعة بهاءالدین محمد بن تاج الدین حسن محمد لنجانی اصفهانی(1062-1137ق) از مردم پل ورگان (فلاورجان) اصفهان است. بنا به روایت استاد جلال الدین همایی چون ایشان در دوران کودکی به همراه پدرش به هندوستان رفته، او را فاضل هندی نیز می خواندند. البته خود ایشان از این عنوان کراهت داشته و خود را اصفهانی معرفی کرده است. همچنین این بقعه را به مناسبت هم جواری قبور فاضل اصفهانی و ملا محمد نائینی بقعة فاضلان نیز می گویند. این بقعه با پلان مر ... ادامه مطلب
ع نگینی است که بر شانزده پایه آجری با اسکلت فلزی استوار است و گنبد دوپوش نار روی آن قرار دارد و در چهار طرف بقعه هر طرف سه دهانة بلند با قوس پنج و هفت است که دهانه های وسطی آنها ورودی به بقعه هستند. تزئینات خارجی بقعه عبارت است از کتیبه های طولانی کاشیکاریِ بالایِ بقعه که هر چهار طرف را با عرض تقریباً یک متر پوشانده و کتیبة جبهة غربی به طرف خیابان کاشیکاری است و به خط نستعلیق سفید بر زمینة فیروزه ای نوشته شده است: آرامگاه فقیه فاضل اصفهانی مشهور به فاضل هندی و در طرفین آن با خط ریزتر نوشته شده است: شهرداری اصفهان 1374 شمسی و مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فولاد. در سه جبهة دیگر به خط ثلث سفید بر زمینة کاشی فیروزه ای و نقوش زمینه لاجوردی روایاتی به عربی نوشته و کاشیکاری شده است و بقیة نماها با تزئینات آجر و کاشی به صورت معقلی اجرا گردیده است. گنبد بقعه به شکل نار با گریو متوسط و تزیینات کاشیکاری معقلی با رنگهای فیروزه ای و سفید و مشکی و آجری و با طرح طبل گنبدی بر زمینه مقسمی می باشد و دو شبکة کاشی نیز در شمال و جنوب گنبد در محل آوگون پیش بینی شده است و طرح گریو گنبد نیز با طرح مورد وکیلی بر زمینه مقسمی است که با کاشی هایی به رنگ فیروزه ای و لاجوردی و سفید و مشکی و آجری اجرا گردیده است. تزیینات زیر گنبد به طرف داخل بقعه، پوشش داخلی رسمی است که با گچبری و نقاشی آن را تزیین نموده اند. این بقعه بر سکویی وسیع و بلند مستقر است که از هر چهار طرف به وسیله پله های سنگی دسترسی به داخل بقعه را میسر نموده است. سنگ مزار فاضل اصفهانی متوفی1137ق و حاج ملا محمد نائینی متوفی1263ق در داخل بقعه قرار دارد و علمای بزرگی نیز با فاصله-های کم و زیاد در اطراف مزار فاضلان مدفونند، کسانی مانند: - سید محسن ابن میر محمد باقر ابن سید علی متوفی1328ق؛ - میر محمد حسین حسینی مدرس ابن میر سید علی بن محمد باقر بن محمد اسماعیل حسینی اصفهانی متوفی1288ق - حاج سید یوسف خراسانی فرزند سید محمد نائینی متوفی1246ق