گلزار

تکیه گلزار

تکیه گلزار تکیه از آثار دوره معاصر است که پس از فوت شاعر ادیب، آقا رجبعلی گلزار، بنا گردیده و عده ای از شعرا و فضلای اصفهان در این تکیه مدفون شده اند. از بناهای موجود تکیه، بقعه وسط آن است که محل دفن علمایی همچون سید علی حسینی برزانی و میرزا حبیب الله روضاتی است. در سمت غربی تکیه تعدادی از شهدای انقلاب اسلامی به خاک سپرده شده اند. این تکیه از شمال با تکیه تویسرکانی و از جنوب با تکیه مقدس مجاور است. ادامه مطلب