شکرالله صنیع زاده

شکرالله صنیع زاده

شکرالله صنیع زاده

شهرت:

صنیع زاده
تاریخ وفات:
1362/11/25
محل مزار:
آغاباشی
زمینه فعالیت:
فقیه و مجتهد,مفسر قرآن,هنرمند,مینا کار
بانو حاجیه نصرت ‏السادات امین
زندگی نامه مشروح
بانو حاجیه نصرت ‏السادات امین