میرزا ابوالحسن تویسرکانی

میرزا ابوالحسن تویسرکانی

میرزا ابوالحسن تویسرکانی

شهرت:

تویسرکانی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
18/01/1383
محل مزار:
و بقعه تویسرکانی
زمینه فعالیت:
عالم فقیه
عالم فاضل فقیه، میرزا ابوالحسن تویسرکانی، فرزند عالم فقیه میرزا عبدالغفار حسینی تویسرکانی، در سال 1295ق در اصفهان متولد شد.
وی تحصیلاتش را نزد آیات عظام: پدر بزرگوارش، میرزا بدیع درب امامی، آخوند ملامحمدحسین فشارکی، میرزا احمد اصفهانی و سید محمدباقر درچه-ای به پایان رسانید.
وی از ائمه جماعت مسجد حاج محمد جعفر آباده ای بود و از محترمین علمای اصفهان و متنفذین به شمار می رفت. همچنین وی از علمای مهاجر به قم در سال 1346ق به همراه آیت الله حاج آقا نورالله نجفی در اعتراض به حکومت پهلوی بوده است.
میرزا ابوالحسن در صبح سه شنبه 18 محرم 1383ق فوت و در بقعه تویسرکانی کنار پدر و برادرش به خاک سپرده شد.

زندگی نامه مشروح
عالم فاضل فقیه، میرزا ابوالحسن تویسرکانی، فرزند عالم فقیه میرزا عبدالغفار حسینی تویسرکانی، در سال 1295ق در اصفهان متولد شد.
وی تحصیلاتش را نزد آیات عظام: پدر بزرگوارش، میرزا بدیع درب امامی، آخوند ملامحمدحسین فشارکی، میرزا احمد اصفهانی و سید محمدباقر درچه-ای به پایان رسانید.
وی از ائمه جماعت مسجد حاج محمد جعفر آباده ای بود و از محترمین علمای اصفهان و متنفذین به شمار می رفت. همچنین وی از علمای مهاجر به قم در سال 1346ق به همراه آیت الله حاج آقا نورالله نجفی در اعتراض به حکومت پهلوی بوده است.
میرزا ابوالحسن در صبح سه شنبه 18 محرم 1383ق فوت و در بقعه تویسرکانی کنار پدر و برادرش به خاک سپرده شد.