سید لطف الله دانشور علوی

سید لطف الله دانشور علوی

سید لطف الله دانشور علوی

شهرت:

دانشور علوی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1351/09/01
محل مزار:
  و بقعه فاضل هندی
زمینه فعالیت:
روزنامه نگار