میرزا فتح الله درب امامی

میرزا فتح الله درب امامی

میرزا فتح الله درب امامی

شهرت:

درب امامی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
11/07/1377
محل مزار:
بقعه شهشهانی
زمینه فعالیت:
عالم فاضل
عالم فاضل متقی، فرزند آیت الله حاج میرزا بدیع درب امامی در روز چهارشنبه17 ربیع الاول 1301ق در خانواده ای عالم متولد شد. وی تحصیلات خود را نزد پدر و علمای بزرگ حوزه علمیه اصفهان از جمله: جهانگیر خان قشقایی، میر محمد تقی مدرس، آخوند ملا محمد کاشی، ملا عبدالجواد آدینه ای، آخوند ملا عبدالکریم گزی، آقا سید محمد باقر درچه ای و آقا میرزا احمد مدرس به پایان رسانیده و از آخوند فشارکی اجازه دریافت نمود.
درب امامی در تدریس برخی متون فقه و اصول مخصوصاً « معالم الاصول» استاد بوده و از ائمه جماعت و روحانیون معتمد و محترم محله درب امام بود. وی ظهرها در مسجد ذوالفقار و شب و صبح در مسجد بازارچه وزیر امامت می نمود.
میرزا فتح الله درب امامی در صبح شنبه11 رجب 1377ق فوت و پیکرش را در بقعه تکیة شهشهانی نزد پدر مدفون نمودند.

زندگی نامه مشروح
عالم فاضل متقی، فرزند آیت الله حاج میرزا بدیع درب امامی در روز چهارشنبه17 ربیع الاول 1301ق در خانواده ای عالم متولد شد. وی تحصیلات خود را نزد پدر و علمای بزرگ حوزه علمیه اصفهان از جمله: جهانگیر خان قشقایی، میر محمد تقی مدرس، آخوند ملا محمد کاشی، ملا عبدالجواد آدینه ای، آخوند ملا عبدالکریم گزی، آقا سید محمد باقر درچه ای و آقا میرزا احمد مدرس به پایان رسانیده و از آخوند فشارکی اجازه دریافت نمود.
درب امامی در تدریس برخی متون فقه و اصول مخصوصاً « معالم الاصول» استاد بوده و از ائمه جماعت و روحانیون معتمد و محترم محله درب امام بود. وی ظهرها در مسجد ذوالفقار و شب و صبح در مسجد بازارچه وزیر امامت می نمود.
میرزا فتح الله درب امامی در صبح شنبه11 رجب 1377ق فوت و پیکرش را در بقعه تکیة شهشهانی نزد پدر مدفون نمودند. همسر خواهرش، سید علی بدیع زاده متخلص به « هور» مرثیه و ماده تاریخی در 27 بیت برای او سروده که ماده تاریخ آن چنین است:
سال الهور عام رحلته/ عنه فی جنّة العلی لبّاة
قل لتاریخ: فی مفاز القدس/ راح نجل البدیع فتح الله