محمد شوشتری جزایری

محمد شوشتری جزایری

محمد شوشتری جزایری

شهرت:

جزایری
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
12/12/1322
محل مزار:
بقعه شهشهانی
زمینه فعالیت:
عالم ربانی
فرزند سید محمد شفیع شوشتری از علما و ادبای اواخر عصر قاجار بود. پدرش از علمای بزرگ رجالی عصر خویش و صاحب آثار و تألیفاتی است.
آقا سید محمد در سال 1249ق در اصفهان به دنیا آمد و در این شهر تحصیل کرد. وی از علمایی بوده که گوشه نشینی اختیار نموده و به تألیف و تحقیق پرداخته و در تدریس فقه و رجال تسلط داشته و بر برخی از کتاب های رجالی حاشیه نوشت. معلم حبیب آبادی می نویسد: « در کتابخانة او چند کتاب از کتب رجال و غیره به خط نسخ او که در غایت جودت بود، به نظر رسید».
او در جمعه 12 ذی الحجه 1322ق درگذشت و در تکیة شهشهانی تخت فولاد به خاک سپرده شد.

زندگی نامه مشروح
فرزند سید محمد شفیع شوشتری از علما و ادبای اواخر عصر قاجار بود. پدرش از علمای بزرگ رجالی عصر خویش و صاحب آثار و تألیفاتی است.
آقا سید محمد در سال 1249ق در اصفهان به دنیا آمد و در این شهر تحصیل کرد. وی از علمایی بوده که گوشه نشینی اختیار نموده و به تألیف و تحقیق پرداخته و در تدریس فقه و رجال تسلط داشته و بر برخی از کتاب های رجالی حاشیه نوشت. معلم حبیب آبادی می نویسد: « در کتابخانة او چند کتاب از کتب رجال و غیره به خط نسخ او که در غایت جودت بود، به نظر رسید».
او در جمعه 12 ذی الحجه 1322ق درگذشت و در تکیة شهشهانی تخت فولاد به خاک سپرده شد.
اولادش نیز در اصفهان ساکن و از اهل علم، ادب، وعظ و ارشاد بودند. که از آن جمله است: « حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالله جزایری، عالم وارسته ای که در کمال عزت نفس و قناعت طبع روزگار می گذرانده است. وی ساکن محلة شهشهان [بود] و در مسجدی کوچک حوالی مسجد آقا نور اقامة جماعت می نمود. وی در بامداد روز جمعه چهارم ربیع الثانی 1357ق فوت و در کنار پدرش به خاک سپرده شد».