شیخ قاسم

شیخ قاسم

شیخ قاسم

شهرت:

شیخ قاسم
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/01/1145
محل مزار:
  و بقعه فاضل هندی
زمینه فعالیت:
عالم زاهد
از علمای زاهد در قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. وی در سال 1145ق فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد.

زندگی نامه مشروح
از علمای زاهد در قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. وی در سال 1145ق فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد. اشعار خادم اصفهانی در مرثیه وفات وی بر سنگ مرمری مزارش حک شده است:
از دهر چو شیخ قاسم زهد شعار/بگرفت ز امر حق به فردوس قرار
تاریخ وفات او رقم زد خادم/آسود ز عفو قاسم جنت و نار