عبدالرحیم کوشکی

عبدالرحیم کوشکی

عبدالرحیم کوشکی

شهرت:

کوشکی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
10/01/1317
محل مزار:
  و بقعه فاضل هندی
زمینه فعالیت:
خطیب و واعظ
فرزند ملا ابراهیم. از وعاظ و ذاکرین مصائب حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، در10 محرم 1317ق وفات یافته و در حوالى مزار علامه فاضل هندى مدفون شد.

زندگی نامه مشروح
فرزند ملا ابراهیم. از وعاظ و ذاکرین مصائب حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، در10 محرم 1317ق وفات یافته و در حوالى مزار علامه فاضل هندى مدفون شد.
اشعار زیر بر سنگ نوشته مزارش حک شده است:
رفت از دار فنا سوى بقا عبدالرحیم/با دو چشم پر بکا بر درگه رب کریم
سال هفده بعد سیصد بود از بعد هزار/گشت واصل بحر رحمت را و شد آن جا مقیم
ذاکر شاه شهیدان بود در هر ماه و سال/تا شود روز قیامت مورد لطف عمیم
بود در ماه محرم انتقالش زین جهان/بود ایام مصیبت ... فیض عظیم