ملاحسینعلی محدث

ملاحسینعلی محدث

ملاحسینعلی محدث

شهرت:

محدث
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/06/1252
محل مزار:
  و بقعه فاضل هندی
زمینه فعالیت:
عالم فاضل
عالم فاضل، از دانشمندان گمنام قرن سیزدهم هجری است. وی در جمادی الثانی1252ق وفات یافته و در نزدیکی قبر فاضل هندی در تخت فولاد مدفون شده است.

زندگی نامه مشروح
عالم فاضل، از دانشمندان گمنام قرن سیزدهم هجری است. وی در جمادی الثانی1252ق وفات یافته و در نزدیکی قبر فاضل هندی در تخت فولاد مدفون شده است.
این مرثیه درباره او سروده شده است:
واحسرتا که رفت ز دنیا حسینعلی/آن معدن فضایل و آن نور منجلی
اعلا محدثی که چو دریای علم و فضل/بد در خروش و جوش چو دریای انزلی
کرد از خرد سؤال ز تاریخ فوت او/گفتا هزار حیف ز ملا حسینعلی