میرزا ابوالحسن نوری

میرزا ابوالحسن نوری

میرزا ابوالحسن نوری

شهرت:

نوری
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
8/06/1319
محل مزار:
  فاضل هندی
زمینه فعالیت:
فرزند میرزا مهدی نوری مازندرانی که پدر و پسر هر دو از علمای اصفهان بوده اند. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. او در 8 جمادی الثانی1319ق فوت و در شمال غربی بقعة فاضل هندی به خاک سپرده شده است .
زندگی نامه مشروح
فرزند میرزا مهدی نوری مازندرانی که پدر و پسر هر دو از علمای اصفهان بوده اند. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. او در 8 جمادی الثانی1319ق فوت و در شمال غربی بقعة فاضل هندی به خاک سپرده شده است .