مرمت و احیای آرامگاه بانو امین و تکیه کازرونی در آستانه سال جدید

مرمت و احیای آرامگاه بانو امین و تکیه کازرونی در آستانه سال جدید

مسئول اداری مالی مجموعه تخت فولاد با اشاره به پروژه‌های عمرانی گفت: مرمت و بهسازی آرامگاه بانو امین و تکیه کازرونی به ‌منظور احیا و بهسازی تکایا برای سال جدید آماده بهره برداری می شود[...]

اطلاعات بیشتر