فراخوان فيلم  جشنواره تخت فولاد اصفهان

بسمه تعالی

فراخوان فيلم  جشنواره تخت فولاد اصفهان

مجموعه تاريخي فرهنگي و مذهبي تخت فولاد با هدف شناسايي و حمايت از آثار برگزيده ي توليد شده مرتبط با تخت فولاد اصفهان، اقدام به برگزاري جشنواره فيلم با موضوعات زير نموده است:

الف: تاريخچه تخت فولاد

ب- زندگي نامه مشاهير مدفون در تخت فولاد

ج- معرفي جنبه هاي هنري و معماري تخت فولاد

فراخوان در سه قالب  كوتاه ، نيمه بلند و بلند ( ويدئويي – سينمايي) و شامل بخش هاي زير مي باشد:‌

  • مستند
  • داستاني
  • پويانمايي
  • تله تئاتر

مشخصات آثار :

الف- فيلم ها بر روي DVD   با فرمت MP4 قرار گیرد.

ب- بر روي هر DVD    فقط يك فيلم باشد.

ج- در مورد تاريخ ساخت فيلم، مدت زمان فيلم ها و تعداد آثار ارسالي محدوديت خاصي وجود ندارد ولي براي هر اثر بايد يك فرم مجزا تكميل گردد.

د: شركت فيلم در فراخوان ها یا جشنواره ها و دريافت جايزه از آن ها مانع از شركت در اين فراخوان نيست .

ه- آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.

ز: تصميم گيري در مورد مسائل پيش بيني نشده به عهده دبير خانه جشنواره مي باشد.

ج: امضا كننده فرم ارسالي ، صاحب اثر شناخته مي شود و مسئوليت حقوقي آن به عهده صاحب امضا مي باشد.

جوايز:

نفر اول: لوح تقدير + مبلغ 50.000.000ريال

نفر دوم لوح تقدير +مبلغ 30.000.000ريال

نفر سوم لوح تقدير و مبلغ 20.000.000ريال

جهت شركت و ثبت نام در فراخوان، لازم است  نسبت به تكميل فرم اطلاعات اقدام و سپس فيلم مربوطه را همراه با فرم مذکور حداکثر تا تاریخ 20 آبان ماه  به نشاني مجموعه پست يا به دفتر مدیریت مجموعه تحويل گردد.

 

مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فولاد اصفهان

 

 

دانلود فرم ثبت نام در جشنواره فیلم تخت فولاد