سیر نمایشگاهی آشنایی با مفاخر تخت فولاد -2

مجموعه پوسترهای آشنایی با مفاخر تخت فولاد تقدیم به کاربران عزیز شامل :

 

 

آفتاب جهانگیر ،آیت الله سیدمحمدصادق خاتون آبادی ،آیت الله محمد باقر زند کرمانی ،بانو باید امین باشد ،بهلول اصفهان ،داستانی عجیب از میرفندرسکی ،راز طول عمر حاج آقا رحیم ارباب ،رزق حلال ،شهید محراب ،صاحب کیال المکارم ،مجتهد 13 ساله ،میر سید علی نجف آبادی یک نان خورد و رفت به فلک ،هم نوایی موجودات با آخوند کاشی ،گذشت ،گنجینه علوم ،یار امام زمان(عج) ،