از یادنرفتنی ها- بزرگداشت آیت الله جهانگیرخان قشقایی

ویژه برنامه از یاد نرفتنی ها

یادمان یکصدو یازدهمین سالگرد وفات آیت الله  میرزا جهانگیرخان قشقایی حکیم و عارف ربانی  متوفی 26 شهریور 1289 شمسی روز جمعه 26 شهریور ماه 1400 در بقعه این عالم بزرگوار برگزار گردید.

سخنرانان: دکتر کرباسی زاده  و دکتر منتظرالقائم