گردشگری

اگر می خواهید از اسرار نهان در دل این خاک مطهر آگاه شوید
اگر به گذشته فرهنگیتان اهمیت می دهید و احساس می کنید باید نسبت به مفاخر شهر خود اطلاع داشته باشید
اگر می خواهید از کرامات و زندگی سرشار از برکت بزرگان خفته در این خاک بیشتر بدانید و از فضای معنوی این تفرجگاه مذهبی استفاده کنید

با تلفن 36668890-031 تماس بگیرید تا پس از تعیین نوبت این امکان برای شما فراهم گردد

لازم بذکر است کلیه خدمات گردشگری بصورت رایگان می باشد