اجرای پروژه خوانا سازی تخت فولاد

خوانا سازی تخت فولاد

سید علی معرک نژاد، مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد اصفهان، از اجرای پروژه خوانا سازی سرزمین تخت فولاد خبر داد و اظهار کرد: یکی از پروژه های مهم و کاربردی که شاید تا به امروز مغفول مانده، پروژه خوانا سازی تخت فولاد می باشد.

وی بیان کرد: پروژه خوانا سازی در وجوه مختلف در حال انجام است، یکی از این وجوه ساخت تابلوهای معرفی مشاهیر می باشد. هدف از ساخت و نصب این تابلوها، معرفی سیره و سبک زندگی بیش از هشتاد نفر از شخصیت ها و مشاهیر مدفون در سرزمین تخت فولاد است.

معرک نژاد افزود: این تابلوها در قالبی استاندارد و به دو زبان انگلیسی و فارسی به همراه با " کیو آر کد"  آماده شده است. این فاز از خوانا سازی، شامل مشاهیری است که در فضای سرپوشیده تخت فولاد آرمیده اند  و فاز بعدی ویژه مشاهیری است که در فضای باز تخت فولاد مدفون هستند.

مدیر مجموعه تخت فولاد با اشاره به فازهای دیگر این پروژه اظهار کرد: یکی دیگر از فازهای پروژه، ساماندهی و نصب تابلوهای گردشگری تخت فولاد است. در این فاز سعی شده نقاط مناسب شناسایی شود و در ادامه تابلوها طراحی گردد. در حال حاضر طراحی تابلوهای گردشگری نهایی شده و انتظار می رود تا انتهای سال 1399 عملیات اجرایی و نصب تابلوهای گردشگری آغاز شود.

معرک نژاد متذکر شد؛ یکی دیگر از پروژه های فعلی تخت فولاد، ساخت تابلوهای ورودی تخت فولاد است. با نظر کارشناسان چهار ورودی اصلی از هفت ورودی تخت فولاد قرار است با نماد و المان مشخص گردد. همچنین عملیات طراحی تابلوهای راهنمای مسیر ها و تکایا نیز با همکاری سازمان زیبا سازی شهرداری به پایان رسیده و در فاز اجرا قرار گرفته است و ان شاءالله تا چند ماه آینده تابلوهای راهنمای مسیرها نصب خواهند شد.