انتصاب مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت فولاد

دکتر علی قاسم زاده شهردار اصفهان طی حکمی آقای ابراهیم عمرانی را به عنوان مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد اصفهان منصوب نمود.

متن کامل این حکم به شرح زیر است:

برادر ارجمند

جنااب آقای ابراهیم عمرانی

در فصل نو از حکمروایی شهری و در آغاز ین سال‌های گام دوم انقلاب اسلامی بنا به پیشنهاد معاون محترم فرهنگی اجتماعی و ورزشی به موجب این حکم جنابعالی را که فردی متعهد و توانمند و باتجربه در حوزه فرهنگی و اجتماعی هستید به سمت مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد شهرداری اصفهان منصوب می نمایم.

 در این مسیر از شما می‌خواهم در افق نگاه و اندیشه رهبر حکیم انقلاب با بهره‌گیری از کلیه امکانات و ظرفیت‌ها در برقراری ارتباطی دو سویه بین مردم و شهرداری و تعامل موثر و هدفمند با دیگر ارگانها و نهادها همت گمارید.

امید است صرفاً رضایت خداوند متعال را در امور و تصمیم های تان در نظر بگیرید و با استفاده از توانمندی های کارشناسی موجود در آن مجموعه در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

علی قاسم زاده شهردار اصفهان

9/9/1400

پیش از این جناب آقای مهندس سید علی معرک نژاد از خرداد ماه  سال 1395 تا کنون عهده دار این مسئولیت بود.