تکیه و بقعه تویسرکانی

تکیه تکیه و بقعه تویسرکانی

تکیه تویسرکانی این تکیه منسوب به عالم بزرگوار، حاج میرزا عبدالغفار حسینی تویسرکانی، از علمای بزرگ دین و از شاگردان میر سید محمد شهشهانی و حاج ملا حسینعلی تویسرکانی در اواخر قرن سیزدهم و اوائل قرن چهاردهم هجری (م: 1319ق) است. این تکیه در ابتدای کوچه معروف به غسالخانه (واله) و جنوب گنبد مسجد رکن الملک و سمت غربی کاروانسرای صفوی ملک واقع است. ادامه مطلب