بانو  امین

تکیه بانو امین

وی در سال ۱۲۶۵[۱] ـ ۱۳۰۸ در اصفهان چشم به جهان گشود. نَسَبش با سی واسطه به علی بن حسین می رسد. از چهار سالگی به فراگرفتن قرآن و از یازده سالگی به تحصیل زبان عربی پرداخت. با اینکه در پانزده سالگی ازدواج کرد، هرگز همسرداری و تربیت فرزندان، او را از تحصیل علم باز نداشت. در بیست سالگی به تحصیل فقهو اصول، تفسیر و علم حدیث پرداخت، بزودی به حکمت و فلسفه و درپی آن به عرفان روی آورد. علی رغم تمام مشکلاتی که در آن دوران برای تحصیل بانوان متدیّن وجود داشت[نیازمند منبع]، در چهل سالگی به دنبال سال ها تلاش شب ادامه مطلب
نه روزی به اخذ درجه اجتهاد نائل آمد.