مادر شاهزاده

تکیه مادر شاهزاده

تکیه مادر شاهزاده را یک زن گرجی که به نام مریم (متوفای ۱۲۴۶ هـ. ق)، همسر فتحعلی شاه و دایه سیف الدوله حاکم اصفهان برای مدفن خویش بنا نهاده است. تکیه مادر شاهزاده مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، تخت فولاد، خیابان خوانساری، خیابان سعادت آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۷۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.[۱] کتاب گلشن اهل سلوک از رحیم قاسمی ۱۳۸۵ درباره مدفونین این بقعه است. ادامه مطلب