ثبت نام تورهای گردشگری (رایگان)

جهت تکمیل فرم ثبت نام بارکد فوق را اسکن نمایید

 

تکمیل فرم ثبت نام گردشگری

 

 

 

  مراحل ثبت نام:  تکمیل فرم ثبت نام  (حتما پس از تکمیل فرم ، گزینه "ثبت "را در پایین فرم مذکور انتخاب نمایید.
تماس با شماره همراه ۱۳۵۵ ۸۰۱ ۰۹۰۲ پس از ارسال فایل
توضیح:
ارسال فرم به تنهایی به منزله ثبت نام نمی باشد و زمانی ثبت نام تکمیل گردیده که پس از ارسال فرم هماهنگی تلفنی انجام شده باشد