بازدید و زیارت مسئولین شهر نجف آباد از مزار آیت الله سید علی نجف آبادی در تخت فولاد اصفهان

منزل آیت الله سید علی نجف آبادی به همت شهرداری نجف آباد خریداری گردید و از این پس در جهت احترام و پاسداشت منزلت علم، خانه این عالم فرزانه به نماد خانه علم در این شهرستان تبدیل شد و اقدامات عمرانی و مرمتی در این خصوص انجام خواهد گرفت.
به همین بهانه، پنج اسفندماه مسئولین شهرستان نجف آباد بر سرمزار این مرحوم در تخت فولاد اصفهان گردآمدند.
در این برنامه زیارتی؛ فرماندار، شهردار، اعضا شورای شهر و مدیر کل اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد حضور داشتند و به این علم فرزانه ادای احترام کردند.
در حاشیه این برنامه، سید علی معرک نژاد، مدیر مجموعه تخت فولاد ضمن خوش آمدگویی و استقبال از مهمانان، متذکر شد که مجموعه تخت فولاد آمادگی دارد مشاهیر نجف آبادی مدفون در سرزمین تخت فولاد را به علاقمندان معرفی نماید و در همین راستا کتاب زندگی نامه آیت الله شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی و سید علی نجف آبادی را بزودی چاپ خداهد کرد.