آخوند ملا عبدالله اژه ای

آخوند ملا عبدالله اژه ای

شهرت :

آخوند ملا عبدالله اژه ای
تاریخ وفات :
4/03/1265
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ملا علی اکبر اژه ای، عالم فاضل محقق، از ائمه جماعت مسجد علی بوده و سال ها به قناعت و عبادت و صداقت گذراند. از آثارش«تحفة الخاقانیة فی المعارف الربانیه» است. وفاتش در 4 ربیع الاول 1265ق واقع شده است.
مشروح زندگی نامه

عالم فاضل محقق، فرزند مرحوم ملا علی اکبر اژه ای، از فقهای قرن سیزدهم هجری در اصفهان است. اطلاع چندانی از جزئیات زندگانی و اساتید او در دست نیست. در اصفهان امام جماعت مسجد علی را در جای پدر گرانقدر خود بر عهده داشته است.به نوشته مرحوم جلال الدین همایی " وی از علما و ائمه جماعت معروف محله جویباره بوده است.
مرحوم جابری انصاری درباره وی می نویسد: « سالها به تحصیل و اجتهاد و قناعت و عبادت و صداقت گذراند.».
از وی کتابی به نام تحفة الخاقانیة فی المعارف الربانیه باقی مانده در اثبات واجب و تعداد صفات باری تعالی و بحث در نبوت و امامت و معاد که بیشتر مطالب از دید فلسفی بحث شده است و حاوی مقدمه و سه رکن و مقاصد است و به محمدعلی شاه قاجار تقدیم شده است.
این نسخه به شماره 5940 مجموعه در کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی نگهداری می شود.
وفاتش صبح سه شنبه چهارم ربیع الاول سنه 1265ق و قبرش بالای سر پدرش با اندک فاصله واقع شده. سنگی کوتاه در بنای کوچک آجری بر آن نصب است"
ماده تاریخ سنگ نبشته ایشان از میرزاحسن کفاش شاعر است:
آسمان علم و حلم و فضل از این خاکدان/زد قدم از لطف حق سوی بهشت جاودان
چون به مهر اهل بیت مصطفی آن جان پاک/باد عیش............جنةالماوی مکان
از پی تاریخ سال رحلتش «کفاش »گفت/« رفته عبدالله از دنیا بگلزار جنان »