سید هدایت الله امامی سمیرمی

سید هدایت الله امامی سمیرمی

شهرت :

امامی سمیرمی
تاریخ وفات :
1351/03/28
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

 

سید هدایت الله امامی سمیرمی

    عالم فاضل حجت الاسلام سید هدایت الله امامی در سال 1292ش در سمیرم، در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. پدرش، آقا سید علی، معروف به « آقا امام »، از افراد پرهیزگار و مورد اعتقاد مردم سمیرم و بخش عمده ای از فارس و اصفهان بود. سیدعلی از لحاظ مذهبی و سیاسی هدایت مردم نواحی سمیرم و بلوکات آباده و اقلید و به طور کلی شمال ایالت فارس را به عهده داشت. از لحاظ سیاسی در نقش یک روحانی مبارز با حکومت قاجار و خوانین قدرتمند فارس برخورد داشت و در این راه متحمل آزار، اذیت ، حبس و تبعید گردید. در زمان حکومت رضا خان نیز با آیت الله شهید سید حسن مدرس دوستی داشت و در محدوده شمال فارس به مخالفت با حکومت پهلوی و هدایت مردم پرداخت.

     سید هدایة الله از سن ده سالگی به فراگیری علوم دینی پرداخت و در حوزه علمیه اصفهان مدرسه جده از محضر اساتید بزرگ آن زمان، از جمله علمای اعلام آقا سید محمد باقر درچه ای، شیخ محمدرضا جرقویه ای حسین آبادی، آقا شیخ علی مدرس یزدی، میرزا احمد مدرس و حاج شیخ محمدحسن نجف آبادی کسب علم نمود. سالهای اخیر اقامت در حوزه از محضر حاج آقا رحیم ارباب کسب فیض کرد.

    این عالم فرزانه از حضرات آیات: تقوی شیرازی، سید عبدالحسین سیدالعراقین، حاج آقا رحیم ارباب و آقا شیخ محمد رضا نجفی اجازه داشت. آیت الله العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی نیز اجازه اخذ وجوهات به او داده بود.

    وی به همراه پدرش در دوره پهلوی اول و دوم فعالیتهای سیاسی داشتند؛ چنانکه درسال 1313ش که قضیه دستگیری و تبعید شهید مدرس توسط حکومت رضا خان صورت گرفت، سید هدایة الله به همراه پدرش به مرکز احضار شدند و تا شروع جنگ جهانی دوم در تهران اقامت اجباری داشتند.

    در ابتدای حکومت پهلوی دوم به جهت ضعف حکومت مرکزی، خوانین قشقایی و بختیاری به ظلم و تعدی به مردم پرداختند. به همین علت، وی به همراه پدرش به ادامه مبارزه با این تعدیات پرداختند.

    پس از فروردین 1330ش با فوت پدرش - که ابتدا در سمیرم دفن گردید و سپس با اجازه مجتهدان قم به شهر مشهد انتقال یافت و در بهشت رضا دفن گردید- مسؤولیت رهبری سیاسی و مذهبی مردم را عهده دار شد و بعد از کودتای 28 مرداد 1332ش، همچنان به حل و فصل دعاوی و مشکلات مردم و اجرای احکام شرعی برای مردم ساکن و عشایر در حال کوچ می پرداخت.           

    از فعالیتهای سیاسی برجسته وی در این برهه زمانی، پیروی از آیت الله العظمی امام خمینی ( قدّس سره) در مخالفت با مواد ششگانه انقلاب شاه و مردم حکومت پهلوی دوم بود که این امر، باعث شد وی را دستگیر و در زندان شهربانی شهرضا حبس نمایند. اما با تحصن های مکرر مردم، سرانجام رژیم وی را پس از پنج ماه حبس با نظارت شدید آزاد نمود.

    وی عالمی خدمتگزار، متواضع و خوش خلق بود و در حل و فصل مشکلات مردم اهتمام بسیار داشت.

    اوپس از کمر درد شدیدی که به سرطان مغز استخوان منجر شده بود، پس از گذشت دو سال و نیم که گرفتار این بیماری بود، سرانجام در 28 خرداد 1351ش درگذشت.

    مردم قدرشناس سمیرم وی را با تشییع جنازه ای با شكوه و بی نظیر، به تخت فولاد اصفهان منتقل نمودند و در تکیه سید العراقین به خاک سپردند. سپس آنها، ضمن برگزاری مجالس متعدد عزاداری در محلات مختلف، تا پایان سالگرد ایشان از انجام هر گونه مراسم شادی و عروسی خودداری كرده، بدین وسیله مراتب قدرشناسی خود را از یك عمر خدمت صادقانه یك روحانی والامقام ابراز نمودند.

 


مشروح زندگی نامه

 

سید هدایت الله امامی سمیرمی

    عالم فاضل حجت الاسلام سید هدایت الله امامی در سال 1292ش در سمیرم، در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. پدرش، آقا سید علی، معروف به « آقا امام »، از افراد پرهیزگار و مورد اعتقاد مردم سمیرم و بخش عمده ای از فارس و اصفهان بود. سیدعلی از لحاظ مذهبی و سیاسی هدایت مردم نواحی سمیرم و بلوکات آباده و اقلید و به طور کلی شمال ایالت فارس را به عهده داشت. از لحاظ سیاسی در نقش یک روحانی مبارز با حکومت قاجار و خوانین قدرتمند فارس برخورد داشت و در این راه متحمل آزار، اذیت ، حبس و تبعید گردید. در زمان حکومت رضا خان نیز با آیت الله شهید سید حسن مدرس دوستی داشت و در محدوده شمال فارس به مخالفت با حکومت پهلوی و هدایت مردم پرداخت.

     سید هدایة الله از سن ده سالگی به فراگیری علوم دینی پرداخت و در حوزه علمیه اصفهان مدرسه جده از محضر اساتید بزرگ آن زمان، از جمله علمای اعلام آقا سید محمد باقر درچه ای، شیخ محمدرضا جرقویه ای حسین آبادی، آقا شیخ علی مدرس یزدی، میرزا احمد مدرس و حاج شیخ محمدحسن نجف آبادی کسب علم نمود. سالهای اخیر اقامت در حوزه از محضر حاج آقا رحیم ارباب کسب فیض کرد.

    این عالم فرزانه از حضرات آیات: تقوی شیرازی، سید عبدالحسین سیدالعراقین، حاج آقا رحیم ارباب و آقا شیخ محمد رضا نجفی اجازه داشت. آیت الله العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی نیز اجازه اخذ وجوهات به او داده بود.

    وی به همراه پدرش در دوره پهلوی اول و دوم فعالیتهای سیاسی داشتند؛ چنانکه درسال 1313ش که قضیه دستگیری و تبعید شهید مدرس توسط حکومت رضا خان صورت گرفت، سید هدایة الله به همراه پدرش به مرکز احضار شدند و تا شروع جنگ جهانی دوم در تهران اقامت اجباری داشتند.

    در ابتدای حکومت پهلوی دوم به جهت ضعف حکومت مرکزی، خوانین قشقایی و بختیاری به ظلم و تعدی به مردم پرداختند. به همین علت، وی به همراه پدرش به ادامه مبارزه با این تعدیات پرداختند.

    پس از فروردین 1330ش با فوت پدرش - که ابتدا در سمیرم دفن گردید و سپس با اجازه مجتهدان قم به شهر مشهد انتقال یافت و در بهشت رضا دفن گردید- مسؤولیت رهبری سیاسی و مذهبی مردم را عهده دار شد و بعد از کودتای 28 مرداد 1332ش، همچنان به حل و فصل دعاوی و مشکلات مردم و اجرای احکام شرعی برای مردم ساکن و عشایر در حال کوچ می پرداخت.           

    از فعالیتهای سیاسی برجسته وی در این برهه زمانی، پیروی از آیت الله العظمی امام خمینی ( قدّس سره) در مخالفت با مواد ششگانه انقلاب شاه و مردم حکومت پهلوی دوم بود که این امر، باعث شد وی را دستگیر و در زندان شهربانی شهرضا حبس نمایند. اما با تحصن های مکرر مردم، سرانجام رژیم وی را پس از پنج ماه حبس با نظارت شدید آزاد نمود.

    وی عالمی خدمتگزار، متواضع و خوش خلق بود و در حل و فصل مشکلات مردم اهتمام بسیار داشت.

    اوپس از کمر درد شدیدی که به سرطان مغز استخوان منجر شده بود، پس از گذشت دو سال و نیم که گرفتار این بیماری بود، سرانجام در 28 خرداد 1351ش درگذشت.

    مردم قدرشناس سمیرم وی را با تشییع جنازه ای با شكوه و بی نظیر، به تخت فولاد اصفهان منتقل نمودند و در تکیه سید العراقین به خاک سپردند. سپس آنها، ضمن برگزاری مجالس متعدد عزاداری در محلات مختلف، تا پایان سالگرد ایشان از انجام هر گونه مراسم شادی و عروسی خودداری كرده، بدین وسیله مراتب قدرشناسی خود را از یك عمر خدمت صادقانه یك روحانی والامقام ابراز نمودند.