سید صدرالدین بهشتی

سید صدرالدین بهشتی

شهرت :

سید صدرالدین بهشتی
تاریخ وفات :
29/07/1338
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، آقا سید صدرالدین، فرزند آقا سید مهدی، فرزند میرمحمد صادق، از شاگردان  آیت الله میرزا محمد هاشم چهارسوقی  که در مساجد لنبان، سیچان و قهدریجان اقامه جماعت می نمود.

    این عالم فاضل از وقار و متانت بالایی برخوردار بود به زیر دستان محبت بسیار می نمود و سبک و روشی خاصي در بیان احکام و مسائل شرعی داشت.

    وی سه فرزند پسر داشت که همچون پدر اهل علم و تقوا بودند:

1-حاج میرزا قوام الدین خلدی نسب؛

2-حاج آقا سید شهاب الدین بهشتی، از علما و روحانیون؛

3-آقا میر محمد صادق بهشتی که در اداره فرهنگ اصفهان فعالیت داشت.

این عالم گرانمایه سرانجام در 29 رجب 1338ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، آقا سید صدرالدین، فرزند آقا سید مهدی، فرزند میرمحمد صادق، از شاگردان  آیت الله میرزا محمد هاشم چهارسوقی  که در مساجد لنبان، سیچان و قهدریجان اقامه جماعت می نمود.

    این عالم فاضل از وقار و متانت بالایی برخوردار بود به زیر دستان محبت بسیار می نمود و سبک و روشی خاصي در بیان احکام و مسائل شرعی داشت.

    وی سه فرزند پسر داشت که همچون پدر اهل علم و تقوا بودند:

1-حاج میرزا قوام الدین خلدی نسب؛

2-حاج آقا سید شهاب الدین بهشتی، از علما و روحانیون؛

3-آقا میر محمد صادق بهشتی که در اداره فرهنگ اصفهان فعالیت داشت.

این عالم گرانمایه سرانجام در 29 رجب 1338ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.