سید شهاب الدین بهشتی

سید شهاب الدین بهشتی

شهرت :

سید شهاب الدین بهشتی
تاریخ وفات :
1351/09/01
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، فرزند آقا سید صدر الدین فرزند آقا سید مهدی فرزند میر محمد صادق، در سال 1314ق در اصفهان تولد یافت.

پس از  فراگیری مقدمات علوم، با بهره گیری از محضر بزرگانی، همچون آيت الله شیخ محمد تقی نجفی و حاج آخوند زفره ای به مقامات بالای علمی دست يافت.

از خصوصیات اخلاقی وی حاضرجوابی، شوخ طبعی و در عین حال زیرکی بود و در برخورد با دیگران اخلاقی نیکو داشت. سید شهاب الدین زهد و تقواي بسیار داشت و شخصیتی ممتاز و بی نظیر بود. وي مدتی را برای تبلیغ و اقامه جماعت به قهدریجان می رفت. و در مسجد لنبان هم اقامه جماعت می نمود.

    وی دراول آذر 1351ش در اصفهان وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، فرزند آقا سید صدر الدین فرزند آقا سید مهدی فرزند میر محمد صادق، در سال 1314ق در اصفهان تولد یافت.

پس از  فراگیری مقدمات علوم، با بهره گیری از محضر بزرگانی، همچون آيت الله شیخ محمد تقی نجفی و حاج آخوند زفره ای به مقامات بالای علمی دست يافت.

از خصوصیات اخلاقی وی حاضرجوابی، شوخ طبعی و در عین حال زیرکی بود و در برخورد با دیگران اخلاقی نیکو داشت. سید شهاب الدین زهد و تقواي بسیار داشت و شخصیتی ممتاز و بی نظیر بود. وي مدتی را برای تبلیغ و اقامه جماعت به قهدریجان می رفت. و در مسجد لنبان هم اقامه جماعت می نمود.

    وی دراول آذر 1351ش در اصفهان وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.