عباسعلی بهرامیان

عباسعلی بهرامیان

شهرت :

بهرامیان
تاریخ وفات :
1354/05/04
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
شاعر

عباسعلى بهراميان، متخلص به « بهرام » فرزند تقى، به سال 1287ش در محله‏ پاچنار سيچان اصفهان به دنيا آمد. دوره‏ تحصيلات ابتدايى را در محل تولد خود گذراند و در مهرماه 1314ش از دبيرستان نظام اصفهان فارغ ‏التحصيل شد. دوره دانشكده افسرى را در سال 1316ش در تهران به پايان رسانيد و پس از سى سال خدمت نظامى در ارتش با درجه‏ سرهنگى بازنشسته گرديد.

    وى طبع شعرى روان داشت و در اشعار «بهرام» تخلّص مى‏نمود و در انجمنهاى شعر، از جمله انجمن ادبى صائب شركت مى ‏نمود. اشعار وى در برخى روزنامه ها، مجلاّت و كتابها، از جمله كتاب دويست شاعر به چاپ رسيده است.  

    مرحوم مهدوى مى ‏نويسد: « مدّتى با يكديگر در يك مدرسه و كلاس مشغول تحصيل بوديم. الحق جوانى است به فضايل اخلاقى آراسته و به كمالات صورى و معنوى پيراسته» .

     وى در چهارم مرداد سال 1354ش دار فانى را وداع گفت و در سمت غرب تكيه بروجردی به خاك سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

عباسعلى بهراميان، متخلص به « بهرام » فرزند تقى، به سال 1287ش در محله‏ پاچنار سيچان اصفهان به دنيا آمد. دوره‏ تحصيلات ابتدايى را در محل تولد خود گذراند و در مهرماه 1314ش از دبيرستان نظام اصفهان فارغ‏ التحصيل شد. دوره دانشكده افسرى را در سال 1316ش در تهران به پايان رسانيد و پس از سى سال خدمت نظامى در ارتش با درجه‏ سرهنگى بازنشسته گرديد.

    وى طبع شعرى روان داشت و در اشعار «بهرام» تخلّص مى ‏نمود و در انجمنهاى شعر، از جمله انجمن ادبى صائب شركت مى ‏نمود. اشعار وى در برخى روزنامه ها، مجلاّت و كتابها، از جمله كتاب دويست شاعر به چاپ رسيده است.  

    مرحوم مهدوى مى ‏نويسد: « مدّتى با يكديگر در يك مدرسه و كلاس مشغول تحصيل بوديم. الحق جوانى است به فضايل اخلاقى آراسته و به كمالات صورى و معنوى پيراسته» .

     وى در چهارم مرداد سال 1354ش دار فانى را وداع گفت و در سمت غرب تكيه بروجردی به خاك سپرده شد.