سید اسماعیل بهشتی

سید اسماعیل بهشتی

شهرت :

سید اسماعیل بهشتی
تاریخ وفات :
14/05/1338
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد

    عالم زاهد، فرزند سید مهدی، فرزند میر محمد صادق بن عبدالباقی بن محمد رضا، معروف به آقا حاجی، از علماي متقی که در حل و فصل امور مردم ممتاز بود .

    وی زهد و تقوای بسیار داشت؛ به گونه ای که حتی ارامنه جلفا که در محل تبلیغ وی در محله سیچان سکونت داشتند، برایش احترام قائل بودند.

    این عالم زاهد در 14 جمادی الاولی 1338ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.

 


مشروح زندگی نامه

    عالم زاهد، فرزند سید مهدی، فرزند میر محمد صادق بن عبدالباقی بن محمد رضا، معروف به آقا حاجی، از علماي متقی که در حل و فصل امور مردم ممتاز بود .

    وی زهد و تقوای بسیار داشت؛ به گونه ای که حتی ارامنه جلفا که در محل تبلیغ وی در محله سیچان سکونت داشتند، برایش احترام قائل بودند.

    این عالم زاهد در 14 جمادی الاولی 1338ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.