سید محمدحسین بهشتی

سید محمدحسین بهشتی

شهرت :

سید محمدحسین بهشتی
تاریخ وفات :
17/09/1366
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    عالم فاضل، فرزند سید محمد ابراهیم، از علمای اصفهان بود که عمری را به زهد و قناعت گذراند. وی مدت پنجاه سال در مسجد پدر (جعفر طیّار) اقامه جماعت می نمود.

    وی خطی نیکو داشته و قرآن هایی را به خط زیبای خود نوشته است. همچنین از قریحه و طبعی لطیف برخوردار بود و در اشعارش« عاصی» تخلص می نمود.

    وی در 17 رمضان 1366ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.

 


مشروح زندگی نامه

    عالم فاضل، فرزند سید محمد ابراهیم، از علمای اصفهان بود که عمری را به زهد و قناعت گذراند. وی مدت پنجاه سال در مسجد پدر (جعفر طیّار) اقامه جماعت می نمود.

    وی خطی نیکو داشته و قرآن هایی را به خط زیبای خود نوشته است. همچنین از قریحه و طبعی لطیف برخوردار بود و در اشعارش« عاصی» تخلص می نمود.

    وی در 17 رمضان 1366ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.