سید محمد ابراهیم بهشتی

سید محمد ابراهیم بهشتی

شهرت :

سید محمد ابراهیم بهشتی
تاریخ وفات :
28/02/1310
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

      عالم کامل، فرزند سید اسدالله حسینی، از فقهای نامدار سلسله سادات بهشتی بوده است. وی مقدمات علوم را در اصفهان کسب کرد و براي تکمیل تحصیلات، از محضر علمای بزرگی، همچون آیت الله ملا حسینعلی تویسرکانی، آیت الله شیخ محمد باقر نجفی مسجد شاهی و آقا میرزا محمد هاشم  چهارسوقی بهره برد. مدتی نیز در حوزه علمیه نجف اشرف در خدمت علمای آن حوزه گذرانید و مفتخر به کسب  اجازه از محضر برخی بزرگان از جمله مرحوم تویسرکانی گردید.

    وی به درخواست استادش شیخ محمد باقر نجفی جهت تبلیغ سفری به هندوستان داشت و در شهر ملومین هند به تبلیغ پرداخت .

    پس از بازگشت از هند در مسجد سر تیپ به اقامه جماعت پرداخت.

    سید محمد ابراهیم عالم و فقیهی توانمند بود و به سیّد الفقهاء شهرت داشت.

    وی دو فرزند پسر داشت که هر دو اهل فضل و تقوی بوده اند:

1-سید اسدالله که در زمان حیات پدر وفات یافت و از وی فرزندی به جای نماند.

2-آقا سید محمد حسین که در مسجدسرتیپ که در گذشته به مسجد عمو زین العابدین شهرت داشت، اقامه جماعت می نمود. وی دارای دو فرزند پسر به نامهای سید مصطفی و سید حسن بود که هر دو از اخیار زمان بودند.

    این عالم فاضل و فقیه نامدار در 28 صفر 1310ق (سال وبا) وفات یافت و پیکرش را در قبرستان پشت مصلی به خاک سپردند.

    در رثا و تاریخ وفاتش چنین سروده اند:

اینجا به شرف مقام ابراهیم است/سیراب ز آب کوثر و تسنیم است

این تربت پاک عالم ربانی است/این مضجع میر واجب العظیم است

از جانب حق نثار این تربت پاک/همواره درود بیحد و تسلیم است

سالی که قدم به صحن فردوس نهاد/آنجا که محل رحمت و تکریم است

تاریخ وی از خرد شدم جویا گفت:/« فردوس به این مقام ابراهیم است »

 


مشروح زندگی نامه

      عالم کامل، فرزند سید اسدالله حسینی، از فقهای نامدار سلسله سادات بهشتی بوده است. وی مقدمات علوم را در اصفهان کسب کرد و براي تکمیل تحصیلات، از محضر علمای بزرگی، همچون آیت الله ملا حسینعلی تویسرکانی، آیت الله شیخ محمد باقر نجفی مسجد شاهی و آقا میرزا محمد هاشم  چهارسوقی بهره برد. مدتی نیز در حوزه علمیه نجف اشرف در خدمت علمای آن حوزه گذرانید و مفتخر به کسب  اجازه از محضر برخی بزرگان از جمله مرحوم تویسرکانی گردید.

    وی به درخواست استادش شیخ محمد باقر نجفی جهت تبلیغ سفری به هندوستان داشت و در شهر ملومین هند به تبلیغ پرداخت .

    پس از بازگشت از هند در مسجد سر تیپ به اقامه جماعت پرداخت.

    سید محمد ابراهیم عالم و فقیهی توانمند بود و به سیّد الفقهاء شهرت داشت.

    وی دو فرزند پسر داشت که هر دو اهل فضل و تقوی بوده اند:

1-سید اسدالله که در زمان حیات پدر وفات یافت و از وی فرزندی به جای نماند.

2-آقا سید محمد حسین که در مسجدسرتیپ که در گذشته به مسجد عمو زین العابدین شهرت داشت، اقامه جماعت می نمود. وی دارای دو فرزند پسر به نامهای سید مصطفی و سید حسن بود که هر دو از اخیار زمان بودند.

    این عالم فاضل و فقیه نامدار در 28 صفر 1310ق (سال وبا) وفات یافت و پیکرش را در قبرستان پشت مصلی به خاک سپردند.

    در رثا و تاریخ وفاتش چنین سروده اند:

اینجا به شرف مقام ابراهیم است/سیراب ز آب کوثر و تسنیم است

این تربت پاک عالم ربانی است/این مضجع میر واجب العظیم است

از جانب حق نثار این تربت پاک/همواره درود بیحد و تسلیم است

سالی که قدم به صحن فردوس نهاد/آنجا که محل رحمت و تکریم است

تاریخ وی از خرد شدم جویا گفت:/« فردوس به این مقام ابراهیم است »