میرمحمدهادی بهشتی

میرمحمدهادی بهشتی

شهرت :

میرمحمدهادی بهشتی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد

عالم زاهد، میر محمد هادی، فرزند میر سید علی پلاسید، از اجله سادات و از معاصران علامه ملا محمد تقی مجلسی و علامه ملامحمد باقر مجلسی بوده است.

    وی عمری طولانی داشت و در زمان افاغنه نیز حیات داشت. میرمحمدهادی صاحب کرامات بوده و به همین خاطر مورد تکریم و تعظیم امرای افغان بوده است.

    تاریخ وفات و محل دفن وی در قبرستان پشت مصلی دقیقاً معلوم نیست.

 


مشروح زندگی نامه

عالم زاهد، میر محمد هادی، فرزند میر سید علی پلاسید، از اجله سادات و از معاصران علامه ملا محمد تقی مجلسی و علامه ملامحمد باقر مجلسی بوده است.

    وی عمری طولانی داشت و در زمان افاغنه نیز حیات داشت. میرمحمدهادی صاحب کرامات بوده و به همین خاطر مورد تکریم و تعظیم امرای افغان بوده است.

    تاریخ وفات و محل دفن وی در قبرستان پشت مصلی دقیقاً معلوم نیست.