سیدمحمدحسن بهشتی

سیدمحمدحسن بهشتی

شهرت :

سیدمحمدحسن بهشتی
تاریخ وفات :
1/03/1312
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، سید محمد حسن، فرزند میر سید علی، از علمای برجسته و فضلای خاندان سادات بهشتی می باشد. وی از جمله شاگردان شیخ محمد باقر نجفی بود.

    وي مردي عابد عبادت بود و ماههای رجب و شعبان و رمضان را دائماً روزه دار بود. از حکیم و عارف و مدرس نامی، « آخوند ملا محمدکاشی » نقل است. که اگر در اصفهان زاهد هست، دو نفرند: یکی آقا سید محمود دهکردی و دیگری آقا سید حسن لنبانی.

   وی در مسجد قرچقه و صحرا کارها اقامة جماعت می نمود. و در اول ربیع الاول 1312ق در سن 63 سالگی وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، سید محمد حسن، فرزند میر سید علی، از علمای برجسته و فضلای خاندان سادات بهشتی می باشد. وی از جمله شاگردان شیخ محمد باقر نجفی بود.

    وي مردي عابد عبادت بود و ماههای رجب و شعبان و رمضان را دائماً روزه دار بود. از حکیم و عارف و مدرس نامی، « آخوند ملا محمدکاشی » نقل است. که اگر در اصفهان زاهد هست، دو نفرند: یکی آقا سید محمود دهکردی و دیگری آقا سید حسن لنبانی.

   وی در مسجد قرچقه و صحرا کارها اقامة جماعت می نمود. و در اول ربیع الاول 1312ق در سن 63 سالگی وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.