سیدمحمد حسین بهشتی

سیدمحمد حسین بهشتی

شهرت :

سیدمحمد حسین بهشتی
تاریخ وفات :
18/06/1368
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، فرزند میر محمد صادق فرزند میر عبدالباقی فرزند محمد رضا فرزند میر محمد هادی، از علمای اصفهان در قرن چهاردهم هجری بود.

وی در قریه بهرام آباد از روستاهاي دولت آباد به اقامه جماعت می پرداخت. به فریضه امر به  معروف و نهی از منکر توجه بسیار می نمود و در این امر غیرت بسیار داشت.

وی در 18 جمادی الثانی 1368ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد        


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، فرزند میر محمد صادق فرزند میر عبدالباقی فرزند محمد رضا فرزند میر محمد هادی، از علمای اصفهان در قرن چهاردهم هجری بود.

وی در قریه بهرام آباد از روستاهاي دولت آباد به اقامه جماعت می پرداخت. به فریضه امر به  معروف و نهی از منکر توجه بسیار می نمود و در این امر غیرت بسیار داشت.

وی در 18 جمادی الثانی 1368ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد