استاد حاج عباس بیاض

استاد حاج عباس بیاض

شهرت :

بیاض
تاریخ وفات :
14/02/1380
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
صنعتگر,هنرمند

    استاد عباس بیاض، معروف به میرزا عباس علامت ساز، فرزند استادعبدالوهاب علامت ساز حدود سال 1285ق در اصفهان متولد شد. وی از مشهورترین علامت سازان اصفهان در قرن چهاردهم هجری بود؛ به طوری كه باید گفت یكی از رازهای هنر علامت سازی در ایران در دوره متأخر، هویت حاج عباس است. هنر علامت سازی در خاندان او بوده و از ایشان به پسرش مرحوم حاج كریم بیاضی عتیقه ساز . بعد از آن به پسرش حاج محمد بیاضی علامت ساز رسیده است.

    حاج عباس، بویژه به سبب اَشكال فولادی خود معروف بوده و هیچ كار قلمزنی و طلاكاری دیگری انجام نمی داده است و با مشاهده آثار استاد نیز چنین تخصص گرایی صنایع دستی در صنعت علم سازی را می توان تأیید كرد.

    از آثار استاد عباس بیاض در موزه ایران باستان و در برخی از تكیه های اصفهان موجود است كه ذوق و هنر سرشار وی را شهادت می دهد .

    سرانجام این استاد بزرگ در روز دوشنبه 14 صفر سال 1380ق فوت نمود و پیكرش را در تكیه خواجویی به خاك سپردند.

    متن سنگ مزار وی چنین است:

    وفات مرحوم میرزاعباس علامت ساز ولد مرحوم عبدالوهاب، دوشنبه 14 صفر 1380ق.


مشروح زندگی نامه

    استاد عباس بیاض، معروف به میرزا عباس علامت ساز، فرزند استادعبدالوهاب علامت ساز حدود سال 1285ق در اصفهان متولد شد. وی از مشهورترین علامت سازان اصفهان در قرن چهاردهم هجری بود؛ به طوری كه باید گفت یكی از رازهای هنر علامت سازی در ایران در دوره متأخر، هویت حاج عباس است. هنر علامت سازی در خاندان او بوده و از ایشان به پسرش مرحوم حاج كریم بیاضی عتیقه ساز . بعد از آن به پسرش حاج محمد بیاضی علامت ساز رسیده است.

    حاج عباس، بویژه به سبب اَشكال فولادی خود معروف بوده و هیچ كار قلمزنی و طلاكاری دیگری انجام نمی داده است و با مشاهده آثار استاد نیز چنین تخصص گرایی صنایع دستی در صنعت علم سازی را می توان تأیید كرد.

    از آثار استاد عباس بیاض در موزه ایران باستان و در برخی از تكیه های اصفهان موجود است كه ذوق و هنر سرشار وی را شهادت می دهد .

    سرانجام این استاد بزرگ در روز دوشنبه 14 صفر سال 1380ق فوت نمود و پیكرش را در تكیه خواجویی به خاك سپردند.

    متن سنگ مزار وی چنین است:

    وفات مرحوم میرزاعباس علامت ساز ولد مرحوم عبدالوهاب، دوشنبه 14 صفر 1380ق.