علی محمد پیمان

علی محمد پیمان

شهرت :

پیمان
تاریخ وفات :
20/06/1402
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
شاعر
على محمّد کاویان جهرمى، فرزند میرزا محمّدرضا از شعراى گمنام اصفهان، متخلّص به «پیمان» در 13 رمضان 1318ق چشم به دنیا گشود. وی 20 جمادى الثانى 1402ق وفات یافت و در سمت شمالى تکیه بروجردی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
على محمّد کاویان جهرمى، فرزند میرزا محمّدرضا از شعراى گمنام اصفهان، متخلّص به «پیمان» در 13 رمضان 1318ق چشم به دنیا گشود. وی 20 جمادى الثانى 1402ق وفات یافت و در سمت شمالى تکیه بروجردی به خاک سپرده شد.
متن سنگ مزار وی که حاوى اطلاعات و شعرى سرودة اوست، چنین است.
آرامگاه ابدى بندة بى مقدار شرمسار، امیدوار به درگاه آفریدگار، على محمّد کاویان، متخلّص به پیمان فرزند شادروان میرزا محمّدرضا که در 13رمضان 1318ق دیده به جهان گشوده و در تاریخ 26/1/1361 برابر با 20 جمادى الثانى 1402 دیده فروبسته.