آقا سید نورالدین تجویدی

آقا سید نورالدین تجویدی

شهرت :

تجویدی
تاریخ وفات :
1339/10/21
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
واعظ فاضل صالح، فرزند آقا سید علی نقی مسأله گو، فرزند سید اسماعیل بن میر محمد علی حسینی، از سادات خاتون آبادی که با 35 واسطه به امام سجاد- علیه السلام – می رسد. پدرش از وعاّظ اصفهان بود که به فضل و تقوا بین معاصرانش معروف بود. وی در سال 1352ق درگذشت و پس از فوت درقسمت شمال غربی مصلّای تخت فولاد دفن و پس ازچندین سال پیکرش به نجف منتقل گردید.
چون بیشتر افراد این خاندان به علوم قرآنی پرداخته بودند و در علم تجوید قرآن تبحر داشتند، به خاندان « تجویدی» معروف شده بودند.
سید نورالدین در سال 1276ش در اصفهان به دنیا آمد. مقدمات علوم را در مدرسه صدر بازار فرا گرفت و نزد اساتید برجسته آن زمان، همچون آقا سید محمد باقر درچه ای، ملا محمد حسین فشارکی و اساتید دیگر کسب علم نمود. مدتی نیز در مدرسه قدسیه با مدیریت آقا جمال قدسی به تدریس علوم دینی و ریاضی و در مجالس وعظ و خطابه به بیان مسایل دینی پرداخت.
اجازات روایتی ایشان از علمای بزرگ آن زمان همچون آقا سید محمد باقر درچه ای، آقا محمد رضا نجفی، آقا سید عبدالحسین سید العراقین و ملا محمد حسین فشارکی موجود است.
وی در دوره خفقان عصر رضاخانی نیز همواره مجلس روضه خوانی بر پا می نمود و با پوشش روحانیت در محافل و مجالس روزانه شرکت کرد.
از خصوصیات وی حافظه قوی و خط زیبا بود. در تعبیر خواب نیز تبحر داشت. دائم الذکر بودن و تقیّد فراوان به خواندن زیارت عاشورا در هر روز، از دیگر ویژگیهای اخلاقی وی به شمار می رفت. او در علوم غریبه نیز متبحر بود.
برادر ایشان آقا سید ضیاء الدّین تجویدی که از علمای فاضل روزگار خویش بود، از محضر بزرگان اصفهان کسب علم نموده، به بیان احکام در منبر اشتغال داشت.
مرحوم آقا سید نورالله در 25 رجب 1380 ق / 21 دی 1339 ش درگذشت و در تکیه سیدالعراقین مدفون گردید .

مشروح زندگی نامه
واعظ فاضل صالح، فرزند آقا سید علی نقی مسأله گو، فرزند سید اسماعیل بن میر محمد علی حسینی، از سادات خاتون آبادی که با 35 واسطه به امام سجاد- علیه السلام – می رسد. پدرش از وعاّظ اصفهان بود که به فضل و تقوا بین معاصرانش معروف بود. وی در سال 1352ق درگذشت و پس از فوت درقسمت شمال غربی مصلّای تخت فولاد دفن و پس ازچندین سال پیکرش به نجف منتقل گردید.
چون بیشتر افراد این خاندان به علوم قرآنی پرداخته بودند و در علم تجوید قرآن تبحر داشتند، به خاندان « تجویدی» معروف شده بودند.
سید نورالدین در سال 1276ش در اصفهان به دنیا آمد. مقدمات علوم را در مدرسه صدر بازار فرا گرفت و نزد اساتید برجسته آن زمان، همچون آقا سید محمد باقر درچه ای، ملا محمد حسین فشارکی و اساتید دیگر کسب علم نمود. مدتی نیز در مدرسه قدسیه با مدیریت آقا جمال قدسی به تدریس علوم دینی و ریاضی و در مجالس وعظ و خطابه به بیان مسایل دینی پرداخت.
اجازات روایتی ایشان از علمای بزرگ آن زمان همچون آقا سید محمد باقر درچه ای، آقا محمد رضا نجفی، آقا سید عبدالحسین سید العراقین و ملا محمد حسین فشارکی موجود است.
وی در دوره خفقان عصر رضاخانی نیز همواره مجلس روضه خوانی بر پا می نمود و با پوشش روحانیت در محافل و مجالس روزانه شرکت کرد.
از خصوصیات وی حافظه قوی و خط زیبا بود. در تعبیر خواب نیز تبحر داشت. دائم الذکر بودن و تقیّد فراوان به خواندن زیارت عاشورا در هر روز، از دیگر ویژگیهای اخلاقی وی به شمار می رفت. او در علوم غریبه نیز متبحر بود.
برادر ایشان آقا سید ضیاء الدّین تجویدی که از علمای فاضل روزگار خویش بود، از محضر بزرگان اصفهان کسب علم نموده، به بیان احکام در منبر اشتغال داشت.
مرحوم آقا سید نورالله در 25 رجب 1380 ق / 21 دی 1339 ش درگذشت و در تکیه سیدالعراقین مدفون گردید .