میرزا حسن حکیم

میرزا حسن حکیم

شهرت :

حکیم
تاریخ وفات :
1/01/1004
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
حکیم و فیلسوف
فرزند حاج میرزا محمدباقر حکیم باشی بن میرزا عبدالجواد حکیم، از اطباء معروف اصفهان در قرن چهاردهم هجری است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. وی در سال 1389ق در سن متجاوز از 80 سالگی وفات یافت و در تکیة خادم الشریعه به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند حاج میرزا محمدباقر حکیم باشی بن میرزا عبدالجواد حکیم، از اطباء معروف اصفهان در قرن چهاردهم هجری است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. وی در سال 1389ق در سن متجاوز از 80 سالگی وفات یافت و در تکیة خادم الشریعه به خاک سپرده شد.