محمدحسین حمصی

محمدحسین حمصی

شهرت :

حمصی
تاریخ وفات :
30/09/1210
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند محمدرضا حمصی( جد خاندان حمصی نخودی). از زندگی ایشان اطلاعی در دست نیست. وی در آخر رمضان 1210ق فوت و در تکیة ملا اسماعیل خواجویی مدفون است. سنگ مزار وی از بین رفته است.
مشروح زندگی نامه
فرزند محمدرضا حمصی( جد خاندان حمصی نخودی). از زندگی ایشان اطلاعی در دست نیست. وی در آخر رمضان 1210ق فوت و در تکیة ملا اسماعیل خواجویی مدفون است. سنگ مزار وی از بین رفته است.
ماده تاریخ وفاتش این است:
مایل زار حزین گفت به تاریخ این / باد بهشت برین جای محمدحسین