سید ابوالقاسم خواجویی

سید ابوالقاسم خواجویی

شهرت :

خواجویی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
فرزند سید محمدباقر، عالم فاضل زاهد، در علوم مختلف همچون فقه، حدیث، ادبیات، تاریخ و انساب مهارت داشته است. وی در 8 رجب1191ق وفات یافت و در ابتدای اراضی تخت فولاد مدفون شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدباقر بن سید محمد صادق موسوی خواجویی اصفهانی در علوم مختلف همچون فقه، حدیث، ادبیات، تاریخ و انساب مهارت داشت.
جدش سید محمدصادق نویسندة کتاب« حدائق المعارف » است که قبرش در قسمت جنوبی تکیة خاتون آبادی تخت فولاد است. وی به همراه پسرش سید محمدباقر از یزد به اصفهان آمد و در اصفهان سکونت گزید .
سید ابوالقاسم، جّد خاندان نحوی و مهدوی در اصفهان و موسوی زاده در یزد و از اجداد سید مصلح الدین مهدوی است. نویسندة « وقایع السنین و الاعوام» وی را چنین معرفی می کند: « السید الفاضل الکامل العالم العامل التقی رفع الله درجته السیدابوالقاسم خواجویی، رحمة الله، در شب سه شنبه هشتم شهر الرجب المرجب سنه احدی وتسعین و مائه بعد الالف ( 1191 ) من الهجرة المقدسة علیه الف تحیة اللهم احشره فی زمرة الصدّیقین ...».
سید ابوالقاسم پس از فوت در نزدیکی تکیة فاضل سراب به خاک سپرده شد که به نام ایشان به تکیة سید ابوالقاسم خواجویی معروف شد. متأسفانه این تکیه در دورة معاصر تخریب گردیده و امروزه اثری از تکیه و مزار خواجویی موجود نیست .