محمد اسماعیل خواجویی

محمد اسماعیل خواجویی

شهرت :

محمد اسماعیل خواجویی
تاریخ وفات :
25/03/1282
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند محمدجعفر بن ملا محمداسماعیل خواجویی، از علما و فضلا اصفهان، از آثارش ترجمه «الادوار فی معرفة النغم و الاوتار» در موسیقی از صفی الدین ارموی و اهدا به میرزا آقا خان نوری صدراعظم است. وی در25 ربیع الاول 1282ق درگذشت.
مشروح زندگی نامه
فرزند محمد جعفر بن ملا محمد اسماعیل خواجویی، از علما و فضلاء اصفهان، و از شاگردان پدرش و احتمالاً آخوند ملا علی نوری و دیگران بوده است.
محمد اسماعیل یکی از کسانی است که در ماه رجب سنة 1256 تصدیق بر صحّت نسّب میرجهانی جوشقانی نوشته، و صورت آن در کتاب« سبیکة البیضاء» تألیف حاج میر محمدحسن میرجهانی محمدآبادی جرقویی، درج شده است.
وی در 25 ربیع الاول1282 وفات یافت و در تخت فولاد، جنب قبر جدّ خویش مدفون گردید.
سنگ نوشتة مزار او چنین است: « وفات مرحمت و غفران پناه، جنت و رضوان آرامگاه آقا محمد اسماعیل ولد مرحوم آقا محمد جعفر ابن مرحمت و مغفرت مآب، فضیلت و معارف اکتساب، علام فهام، وحید الایام، مقتدای الانام، آخنود ملا محمداسماعیل خواجویی، اعلی الله مقامه و رفع الله درجاته، به تاریخ جمعه25 شهر ربیع الاول سنه1282».
سپس اشعار میرزا محمدحسن کفاش اصفهانی در مرثیة وی آمده که ماده تاریخ آن چنین است:
حال کفّاش به تاریخ وفاتش تو بگو
شد ز دنیا سوی بستان جنان اسمعیل
ملا محمدحسین « ضیاء» فرزند محمد اسماعیل خواجویی ثانی از مشاهیر مدفون در تکیة فاضل هندی در تخت فولاد است. سید احمد دیوان بیگی در شرح حال محمد حسین ضیاء، فرزند صاحب عنوان گوید: « پدر در پدر از فضلاء و علمای اخیار بود».