سید محمدحسین خوراسکانی

سید محمدحسین خوراسکانی

شهرت :

سید محمدحسین خوراسکانی
تاریخ وفات :
1/01/1322
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
معروف به آقا میرزا محمدحسین امام جمعه زاده خوراسگانی فرزند میر سید ابراهیم در سال 1250ش در خوراسگان اصفهان متولد شد. ایشان از جانب مادر، از نوادگان میر عماد خاتون آبادی بود. به جهت آنکه پدرش میر سید ابراهیم امام جمعة خوراسگان بود، به خاندان « امام جمعه زاده » معروف شده اند. میر سید ابراهیم از علمای برجستة روزگار خویش بود که نسبش با بیست و هشت واسطه به امام صادق علیه السّلام می رسد. از تاریخ ولادت و وفات میر سید ابراهیم اطلاعی در دست نیست. از اساتید وی می توان به میرزا محمدهاشم چهارسوقی، شیخ محمدباقر نجفی مسجد شاهی، ملا اسماعیل حکیم درب کوشکی، سید محمد شهشهانی اشاره کرد. میر سید ابراهیم در منطقة خوراسگان از اهمیّت و نفوذ فوق العاده ای برخوردار بوده است. فرزندش میر سید محمدحسین از علما و فضلای معروف اصفهان و صاحب کرامات بوده است. وی در اصفهان از محضر اساتید برجستة حوزة اصفهان همچون سید محمد باقر درچه ای، آخوند ملاعبدالکریم گزی، شیخ محمدحسن نجفی، آخوند کاشی و جهانگیر خان قشقایی کسب علم نمود. ایشان در خوراسگان در مسجد القائم به اقامة جماعت و اصلاح امور شرعی مردم اشتغال داشت. وی در اول فروردین ماه 1322ش وفات نمود و در تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
معروف به آقا میرزا محمدحسین امام جمعه زاده خوراسگانی فرزند میر سید ابراهیم در سال 1250ش در خوراسگان اصفهان متولد شد. ایشان از جانب مادر، از نوادگان میر عماد خاتون آبادی بود. به جهت آنکه پدرش میر سید ابراهیم امام جمعة خوراسگان بود، به خاندان « امام جمعه زاده » معروف شده اند. میر سید ابراهیم از علمای برجستة روزگار خویش بود که نسبش با بیست و هشت واسطه به امام صادق علیه السّلام می رسد. از تاریخ ولادت و وفات میر سید ابراهیم اطلاعی در دست نیست. از اساتید وی می توان به میرزا محمدهاشم چهارسوقی، شیخ محمدباقر نجفی مسجد شاهی، ملا اسماعیل حکیم درب کوشکی، سید محمد شهشهانی اشاره کرد. میر سید ابراهیم در منطقة خوراسگان از اهمیّت و نفوذ فوق العاده ای برخوردار بوده است. فرزندش میر سید محمدحسین از علما و فضلای معروف اصفهان و صاحب کرامات بوده است. وی در اصفهان از محضر اساتید برجستة حوزة اصفهان همچون سید محمد باقر درچه ای، آخوند ملاعبدالکریم گزی، شیخ محمدحسن نجفی، آخوند کاشی و جهانگیر خان قشقایی کسب علم نمود. ایشان در خوراسگان در مسجد القائم به اقامة جماعت و اصلاح امور شرعی مردم اشتغال داشت. وی در اول فروردین ماه 1322ش وفات نمود و در تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.
از فرزندان وی سید کمال الدین امام جمعة زاده خوراسگانی، در سال 1311ق در خوراسگان متولد گردید و علوم دینی را از محضر علمای آن زمان شیخ علی مدرس یزدی، سید مهدی درچه ای، شیخ محمدرضا نجفی مسجد شاهی و میر محمد صادق خاتون آبادی فرا گرفت. سپس به وعظ، خطابه و امامت در مسجد القائم پرداخت و سرانجام در سال 1380ق وفات نمود و در تکیة سیدالعراقین در جوار پدرش به خاک سپرده شد (همان). یکی از فرزندان سید کمال الدین، حاج سیدحسین امام جمعه زاده است که از محضر اساتید برجستة اصفهان، شیخ محمدحسن عالم نجف آبادی، شیخ احمد فیاض سدهی، شیخ مهدی نجفی مسجدشاهی، سید صدرالدین کوپائی، سید محمدرضا خراسانی و سید مهدی درچه ای کسب علم نموده است. او در خوراسگان در مسجد القائم به اقامة جماعت و به وعظ و ارشاد مردم پرداخته و دارای اجازات حسبیه از حضرات آیات شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، سید عبدالهادی شیرازی، شیخ محمد فاضل لنکرانی، سید مصطفی مهدوی هرستانی، سید محمدرضا گلپایگانی و حاج محمدعلی عراقی است. وی دارای طبع شعر نیز بوده و گاه گاهی شعر می سراید.
از دیگر فرزندان محمدحسین، سید محمد امام جمعه زاده برادر کوچک آقا سید کمال الدین است که در سال 1321ق در خوراسگان متولد شد. او علوم دینی را از محضر اساتید بزرگ آن زمان، علمای اعلام، سید مهدی درچه ای، سید محمد نجف آبادی، شیخ علی مدرس یزدی، شیخ محمدرضا نجفی، سید عبدالله ثقةالاسلام، حاج آقا رحیم ارباب فرا گرفت. سپس در اصفهان مدتی در مدرسة ثقةالاسلام به تدریس علوم سطح مشغول بود. در مسجدالامام خوراسگان به اقامة جماعت می پرداخت و به ارشاد و پاسخگویی به مسائل شرعی مردم مبادرت می نمود. ایشان اجازة حسبیه از آیت الله العظمی سید ابوالحسن مدیسه ای و اجازة روایتی از آیت الله سید عبدالله ثقةالاسلام را دریافت نموده بود. مادر سید محمد که همسر آقا میرزا سید محمدحسین بوده، از نوادگان عالم برجسته سید صدرالدین صدر جبل عاملی بوده است. سرانجام این عالم فاضل نیز در 28 رجب 1386ق وفات نموده و در تکیة سیدالعراقین در کنار برادر و پدر خویش به خاک سپرده شد. ایشان را فردی متواضع و دارای خُلقی آرام و مهربان توصیف نموده اند.
از فرزندان سید محمد می توان به حاج سید محمود امام جمعه زاده اشاره کرد. وی در سال 1354ق متولد گردید. علوم دینی را از علمای بزرگی همچون: شیخ عباسعلی ادیب حبیب آبادی، سید ابوالحسن شمس آبادی، شیخ محمدحسین فقیه، شیخ احمد فیاض سدهی، شیخ مهدی نجفی، مجدالعلماء نجفی و شیخ محمدحسین شریعت هرندی فرا گرفت. وی در مسجد محمدی و مسجدالامام خوراسگان و مسجدالنبی اصفهان به اقامه جماعت، خطابه و پاسخ گویی به مسائل شرعی اهتمام دارد. ایشان اجازات حسبیه و روایت از نه تن از آیات عظام از جمله شیخ حسین نوری همدانی، شیخ محمد فاضل لنکرانی، سید علی سیستانی، سید محسن حکیم، ناصر مکارم شیرازی و سید ابوالقاسم خویی را دارد.