آقا سید محمدرضا داماد

آقا سید محمدرضا داماد

شهرت :

داماد
تاریخ وفات :
13/06/1374
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
فرزند سید محمد حسن از فضلای اهل منبر بود. شهرت ایشان به داماد به دلیل آن است که پدرش داماد حاج میرزا محمود کلباسی بوده است. میرزا حسن خان جابری انصاری وی را واعظ و محدّث و عالم معرفی کرده است. این عالم بزرگوار در 13 جمادی الثانی 1374ق از دنیا رفت و داخل بقعة تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد حسن از فضلای اهل منبر بود. شهرت ایشان به داماد به دلیل آن است که پدرش داماد حاج میرزا محمود کلباسی بوده است. میرزا حسن خان جابری انصاری وی را واعظ و محدّث و عالم معرفی کرده است. این عالم بزرگوار در 13 جمادی الثانی 1374ق از دنیا رفت و داخل بقعة تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.
ماده تاریخ سرودة نیّر بر متن سنگ مزارش چنین است:
شجانا الدّهُر وانقلب الزّمان
توفّی واعظینا حیث کانوا
مضی بالسیّد السّند الادیب
له فی زمرة العلما شان
لعام وفاته یا نیّر! اکتب
ففی القدس استقرّ له مکان
فقدتُ « ادیباً » انقصه و ارّخ
رضا الداماد مسکنه الجنان
1374= 18 – 1392
همچنین در قسمت شمال تکیه، مزار سیدالعلماء آقا محمد ابراهیم دامادی فرزند آقا سید محمد حسن، متوفی 14 ربیع الثانی 1375ق است که احتمال داده می شود برادر آقا سید محمد رضا داماد باشد.