حسین رازی

حسین رازی

شهرت :

رازی
تاریخ وفات :
1357/12/07
مزار :
تکیه صدر
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند استاد کریم آقا به سال 1313ش در اصفهان به دنیا آمد. پدرش از اساتید هنر منبت در اصفهان و سازندة اولین دستگاه حفاری چاه های عمیق بود. وی از طرف مادر منصوب به خاندان مدرسی پور(صدری) است. او پس از طی مراحل تحصیل ابتدایی و متوسطه وارد دانشسرای مقدماتی گردید و پس از فارغ التحصیلی به استخدام آموزش و پرورش در آمده و با سمت آموزگار و مدیریت دبستان های مختلف تا پایان عمر در سطح شهر اصفهان انجام وظیفه نمود.
وی یکی از مدیران کارآمد و اثرگذار در محل کار و در منطقه به شمار می رفت. محل سکونت وی در محلة شمس آباد علی رغم نزدیکی به مرکز شهر فوق العاده دچار محرومیت بود. علاقه به محل باعث می شد که معتمدین بانفوذ منطقه با وی تعامل داشته و در هر دوره اعضای انجمن خانه و مدرسه از تصمیمات ایشان تبعیت کنند نظم و ترتیب از شاخصه های مثال زدنی او به شمار می رفت و به پاس خدماتی که در آن منطقه انجام داد محله ای تحت عنوان کوی رازی به نام وی نام گذاری شد.
از اقدامات فرهنگی وی؛ 1- شش کلاسه کردن مدرسه؛ در دوره اول مدیریت او، دبستان حسن صدر فاقد کلاس های ششم بود که دانش آموزان بایستی برای ادامه تحصیل به دبستان تبریزی واقع در میدان شهدای فعلی می رفتند که بیشتر ترک تحصیل می کردند؛2- برگزاری اردوهای آموزشی و فرهنگی که در آن زمان مرسوم و متداول نبود و از ابتکارات وی محسوب می گردید؛ 3- تشکیل کلاسهای اکابر( نهضت سوادآموزی)؛ 4- بازدید دانش آموزان از کارخانه جات و کارگاه های تولیدی و آشنایی با مشاغل و حرفه های گوناگون که این حرکت هم در آن زمان ابتکاری و در هیچ مدرسه ای مرسوم نبود؛5- احداث طبقه دوم مدرسه در دوره دوم مدیریت وی.
از اقدامات اجتماعی او که می توان اشاره نمود؛1- به علت شیوع بیماری کچلی بین دانش آموزان، با همکاری متمولین، حمام عمومی خزینه ای محل را به حمام دوشی، تبدیل نمود؛2- تعمیر و ساخت تمامی پل های مسیر عبور دانش آموزان از مدرسه شمس آباد به کمک و همیاری اولیاء؛ 3- اقدام مؤثر در دریافت زمین و احداث مسجد ابوالفضل با کمک و همیاری مردم و متمولین؛ 4- اقدام مؤثر در آسفالت خیابان کاوه، پس از سال ها اختلاف بین شهرداری و اداره راه وقت، با همکاری مردم.
از فعالیت های فنی رازی؛ 1- ساخت اولین چرخ گوشت برقی در دو مدل رومیزی و پایه دار که اولین آن در هتل نقش جهان استفاده می شد و دومین دستگاه به آستان قدس رضوی تقدیم شد؛2- ساخت دستگاه همزن حلیم؛3- ساخت دستگاه همزن خمیر یا خمیر گیر برقی؛ 4- ساخت دستگاه شکل دهی پولک(غلطک).
وی سرانجام در 7 اسفند 1357ش در اثر نارسایی کلیه که 3 سال گرفتار آن بود، فوت و در تکیه خانوادگی صدریها به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند استاد کریم آقا به سال 1313ش در اصفهان به دنیا آمد. پدرش از اساتید هنر منبت در اصفهان و سازندة اولین دستگاه حفاری چاه های عمیق بود. وی از طرف مادر منصوب به خاندان مدرسی پور(صدری) است. او پس از طی مراحل تحصیل ابتدایی و متوسطه وارد دانشسرای مقدماتی گردید و پس از فارغ التحصیلی به استخدام آموزش و پرورش در آمده و با سمت آموزگار و مدیریت دبستان های مختلف تا پایان عمر در سطح شهر اصفهان انجام وظیفه نمود.
وی یکی از مدیران کارآمد و اثرگذار در محل کار و در منطقه به شمار می رفت. محل سکونت وی در محلة شمس آباد علی رغم نزدیکی به مرکز شهر فوق العاده دچار محرومیت بود. علاقه به محل باعث می شد که معتمدین بانفوذ منطقه با وی تعامل داشته و در هر دوره اعضای انجمن خانه و مدرسه از تصمیمات ایشان تبعیت کنند نظم و ترتیب از شاخصه های مثال زدنی او به شمار می رفت و به پاس خدماتی که در آن منطقه انجام داد محله ای تحت عنوان کوی رازی به نام وی نام گذاری شد.
از اقدامات فرهنگی وی؛ 1- شش کلاسه کردن مدرسه؛ در دوره اول مدیریت او، دبستان حسن صدر فاقد کلاس های ششم بود که دانش آموزان بایستی برای ادامه تحصیل به دبستان تبریزی واقع در میدان شهدای فعلی می رفتند که بیشتر ترک تحصیل می کردند؛2- برگزاری اردوهای آموزشی و فرهنگی که در آن زمان مرسوم و متداول نبود و از ابتکارات وی محسوب می گردید؛ 3- تشکیل کلاسهای اکابر( نهضت سوادآموزی)؛ 4- بازدید دانش آموزان از کارخانه جات و کارگاه های تولیدی و آشنایی با مشاغل و حرفه های گوناگون که این حرکت هم در آن زمان ابتکاری و در هیچ مدرسه ای مرسوم نبود؛5- احداث طبقه دوم مدرسه در دوره دوم مدیریت وی.
از اقدامات اجتماعی او که می توان اشاره نمود؛1- به علت شیوع بیماری کچلی بین دانش آموزان، با همکاری متمولین، حمام عمومی خزینه ای محل را به حمام دوشی، تبدیل نمود؛2- تعمیر و ساخت تمامی پل های مسیر عبور دانش آموزان از مدرسه شمس آباد به کمک و همیاری اولیاء؛ 3- اقدام مؤثر در دریافت زمین و احداث مسجد ابوالفضل با کمک و همیاری مردم و متمولین؛ 4- اقدام مؤثر در آسفالت خیابان کاوه، پس از سال ها اختلاف بین شهرداری و اداره راه وقت، با همکاری مردم.
از فعالیت های فنی رازی؛ 1- ساخت اولین چرخ گوشت برقی در دو مدل رومیزی و پایه دار که اولین آن در هتل نقش جهان استفاده می شد و دومین دستگاه به آستان قدس رضوی تقدیم شد؛2- ساخت دستگاه همزن حلیم؛3- ساخت دستگاه همزن خمیر یا خمیر گیر برقی؛ 4- ساخت دستگاه شکل دهی پولک(غلطک).
وی سرانجام در 7 اسفند 1357ش در اثر نارسایی کلیه که 3 سال گرفتار آن بود، فوت و در تکیه خانوادگی صدریها به خاک سپرده شد.