میرزا عبدالرزاق رشتی

میرزا عبدالرزاق رشتی

شهرت :

میرزا عبدالرزاق رشتی
تاریخ وفات :
20/04/1320
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند آخوند ملاعلی محمد، از اهالی لنگرود است. وی در اصفهان تحصیل نموده و امام مسجد پا گلدسته بوده است. میرزا عبدالرزاق در 20 ربیع الثانی1320ق فوت و در قبرستان سر قبر آقا مدفون شد. پس از تغییر وضع قبرستان مزبور به تخت فولاد منتقل و در تکیة ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند آخوند ملاعلی محمد، از اهالی لنگرود است. وی در اصفهان تحصیل نموده و امام مسجد پا گلدسته بوده است. میرزا عبدالرزاق در 20 ربیع الثانی1320ق فوت و در قبرستان سر قبر آقا مدفون شد. پس از تغییر وضع قبرستان مزبور به تخت فولاد منتقل و در تکیة ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.
از فرزندان وی، میرزا جلال شکوهی صحّاف متوفی 19ربیع الثانی1375ق مدفون در تکیة خواجویی، در کنار پدر و فرزندش دکتر کمال شکوهی متوفی 16 فروردین 1351ش/20صفر 1392ق است.