شیخ مرتضی رشتی

شیخ مرتضی رشتی

شهرت :

شیخ مرتضی رشتی
تاریخ وفات :
3/11/1386
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند شیخ محمدرضا رشتی، در سال 1333ق به دنیا آمد. از شاگردان شیخ ابوالقاسم زفره ای، شیخ هبة الله هرندی، سید محمدباقر سدهی بود و عمری به زهد و قناعت به سر برد. وی نیز مانند پدر در سال 1346ق از علمای مهاجر به قم بوده است.
سرانجام در روز سه شنبه 3 ذی قعده 1386ق بدون اولاد وفات یافت و در کنار پدرش در تکیة ریزی به خاک رفت.

مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ محمدرضا رشتی، در سال 1333ق به دنیا آمد. از شاگردان شیخ ابوالقاسم زفره ای، شیخ هبة الله هرندی، سید محمدباقر سدهی بود و عمری به زهد و قناعت به سر برد. وی نیز مانند پدر در سال 1346ق از علمای مهاجر به قم بوده است.
سرانجام در روز سه شنبه 3 ذی قعده 1386ق بدون اولاد وفات یافت و در کنار پدرش در تکیة ریزی به خاک رفت.