شیخ ابوالفضل ریزی

شیخ ابوالفضل ریزی

شهرت :

شیخ ابوالفضل ریزی
تاریخ وفات :
1309/09/30
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند علامه شیخ عبدالوهاب ریزی و برادر فقیه شیخ مرتضی ریزی در خانوادة روحانی در روستای ریز متولد گردید. تحصیلاتش را در محضر پدر و علمایی مثل علامّه جهانگیر خان قشقایی شروع کرد و جهت ادامة تحصیل عازم حوزة بزرگ نجف گردید. وی پس از گذراندن مراحل تکمیلی تحصیلات خود از استادانش همانند حاج میرزا حبیب الله رشتی و آقا سید کاظم یزدی و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی مفتخر به اجازة روایت و اجتهاد گردید.
شیخ ابوالفضل پس از تکمیل تحصیلاتشان به اصفهان مراجعت نموده، اغلب در روستای ریز ساکن بود. وی ضمن حفظ پایگاه علمی و اجتهادی پدرش مسجد رحیم خان در حوزة علوم دینی اصفهان و مسجد ذکرالله نیز امامت و تدریس می کرده است. میرزا حسن خان جابری انصاری در مورد او می-نویسد: «... زمان حیات ایشان در لنجان لامذهبان قدرت تخلف از امور شرعیه نداشتند و فقط ایشان متنفذ در ترویج بودند».
این عالم روحانی پس از عمری مجاهدت در جامعة علوم دینی اصفهان سرانجام در 24شعبان 1349ق/دی 1309ش در روستای ریز دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت و جنازه اش با تجلیل و تکریم بر دوش مردم تا شهر اصفهان تشییع و در تکیة ریزی واقع در تخت فولاد در کنار برادرش آقا شیخ مرتضی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند علامه شیخ عبدالوهاب ریزی و برادر فقیه شیخ مرتضی ریزی در خانوادة روحانی در روستای ریز متولد گردید. تحصیلاتش را در محضر پدر و علمایی مثل علامّه جهانگیر خان قشقایی شروع کرد و جهت ادامة تحصیل عازم حوزة بزرگ نجف گردید. وی پس از گذراندن مراحل تکمیلی تحصیلات خود از استادانش همانند حاج میرزا حبیب الله رشتی و آقا سید کاظم یزدی و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی مفتخر به اجازة روایت و اجتهاد گردید.
شیخ ابوالفضل پس از تکمیل تحصیلاتشان به اصفهان مراجعت نموده، اغلب در روستای ریز ساکن بود. وی ضمن حفظ پایگاه علمی و اجتهادی پدرش مسجد رحیم خان در حوزة علوم دینی اصفهان و مسجد ذکرالله نیز امامت و تدریس می کرده است. میرزا حسن خان جابری انصاری در مورد او می-نویسد: «... زمان حیات ایشان در لنجان لامذهبان قدرت تخلف از امور شرعیه نداشتند و فقط ایشان متنفذ در ترویج بودند».
این عالم روحانی پس از عمری مجاهدت در جامعة علوم دینی اصفهان سرانجام در 24شعبان 1349ق/دی 1309ش در روستای ریز دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت و جنازه اش با تجلیل و تکریم بر دوش مردم تا شهر اصفهان تشییع و در تکیة ریزی واقع در تخت فولاد در کنار برادرش آقا شیخ مرتضی به خاک سپرده شد.
در وصف شخصیت علمی ایشان روایتی از زبان آیت الله شریعت به این مضمون نقل شده است که آخوند ملا محمد حسین فشارکی که در اواخر عمر زعامت شرعی جمعیت انبوهی از اهالی اصفهان را بر عهده داشتند در مواردی که در حوزة درس خود به مسایل پیچیده علمی برمی خوردند، جهت اخذ نظر و احترام به شخصیت والای علمی آقا شیخ ابوالفضل رنج سفر به روستای ریز را به جان خریده و عازم روستای ریز و منزل شیخ می شدند.