ملا محمدحسین زفره ای

ملا محمدحسین زفره ای

شهرت :

زفره ای
تاریخ وفات :
18/12/1342
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,ادیب
عالم فاضل ادیب عارف و خوشنویس، فرزند ملّا محمد علی عرب می باشد. وی خط نستعلیق را در کمال استادی می نوشت و عده ای در فن خط شاگردی او را نموده اند. از نمونة خطوط خوشنویسی وی، کتاب « شمس التواریخ» شیخ اسدالله ایزد گشسب است که به سال 1331ق به چاپ رسیده است.
استاد محمدحسن رجایی زفره ای می نویسد: « در خوشنویسی معروف و در مرکب سازی مشهور و تعلیم و تربیت بزرگ زادگان را در بختیاری و اصفهان به عهده داشته».
وی سرانجام در 18 ذی حجه 1342ق فوت و نزدیک بقعة فیض در تخت فولاد به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل ادیب عارف و خوشنویس، فرزند ملّا محمد علی عرب می باشد. وی خط نستعلیق را در کمال استادی می نوشت و عده ای در فن خط شاگردی او را نموده اند. از نمونة خطوط خوشنویسی وی، کتاب « شمس التواریخ» شیخ اسدالله ایزد گشسب است که به سال 1331ق به چاپ رسیده است.
استاد محمدحسن رجایی زفره ای می نویسد: « در خوشنویسی معروف و در مرکب سازی مشهور و تعلیم و تربیت بزرگ زادگان را در بختیاری و اصفهان به عهده داشته».
وی سرانجام در 18 ذی حجه 1342ق فوت و نزدیک بقعة فیض در تخت فولاد به خاک سپرده شد.
فرزندان ملا محمدحسین عبارتند از: 1- میرزا عبدالحسین باستی متوفی دهم دی 1326ش مدفون در تکیة ایزدگشسب؛ 2- میرزا نور علی باستی، متولد1271ش، کارمند عالی رتبه وزارت آموزش و پرورش؛ که به سال 1303ش به خدمت وزارت معارف وارد شد. مشاغل عمده او به ترتیب: رئیس معارف شهرضا. رئیس معارف آباده، رئیس معارف بندرعباس، رئیس دارالتربیت سوسنگرد، رئیس فرهنگ شوشتر، رئیس ساختمان فرهنگ اصفهان، بازرس تعلیماتی و دبیر دبیرستان های اصفهان بوده است؛ 3- حاج میرزا حبیب الله باستی، از تجار و محترمین صنف کتابفروشی اصفهان بود. محل کتابفروشی وی در بازار بزرگ اصفهان جنب مدرسه صدر قرار داشت و در کتابفروشی وی، بیشتر کتابهای چاپ سنگی و کتابهای دینی مورد نیاز طلاب خرید و فروش می شد. از کتابهایی که به همت وی به چاپ رسیده کتاب ضیاءالعیون الناظرین در سال 1385ق است؛ 4- حاج میرزا محمود باستی، از فرهنگیان اصفهان.