استاد اسماعیل سنمار(معمار)

استاد اسماعیل سنمار(معمار)

شهرت :

استاد اسماعیل سنمار(معمار)
تاریخ وفات :
1302/01/01
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
معمار
وی در حدود سال 1175 ش به دنیا آمد. وی در زمان خود بزرگ ترین و بهترین معمار اصفهان بود و این حرفه در خاندان وی موروثی بوده و در نسل-های پس از وی نیز ادامه یافته است. اثر برجسته و ماندگار استاد اسماعیل بنای تاریخی مجموعه( مسجد، مدرسه و آب انبار) رکن الملک واقع در ابتدای تخت پولاد است که به سال1321 قمری بدستور حاج میرزا سلیمان خان شیرازی ملقب به رکن الملک(نایب الحکومه اصفهان در زمان ظل السلطان ) ساخته شد. در ساخت این مجموعه دو پسر وی (استاد حسنعلی و استاد حسینعلی) و همچنین استاد غلامحسین سنمّار(داماد استاد اسماعیل ) با وی همکاری نمودند. مسجد رکن الملک اصفهان به لحاظ در برداشتن نمونه های زیبا و معماری دوران قاجار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با مطالعه این اثر می توان به مهارت و استادیِ معمار آن نیز پی برد. دیگر اثر استاد اسماعیل خانه تاریخی ای (که محل سکونت وی نیز بوده ) می باشد که امروزه در خیابان نشاط اصفهان پابرجاست. زمین این خانه توسط استاد حسن سنمّار ( دیگر داماد استاد اسماعیل و استاد بنام معماری اصفهان) و استاد اسماعیل خریداری و ساخته شد که امروزه از خانه های تاریخی برجسته اصفهان می باشد. از استاد اسماعیل آثار دیگری شناسایی نشده اما دو بنای دیگر با توجه به شواهد به احتمال قریب به یقین ساخته دست استاد اسماعیل باشد که عبارتند از:
1-تکیه حاج محمد جعفر آباده ای واقع درضلع جنوبی و جنوب شرقی مجموعه تاریخی رکن الملک(ساخت 1324 ق)؛
2-بقعه آقا محمد بیدآبادی واقع در جانب شرقی تکیة آقا حسین خوانساری
این دو بنا بدستو رکن الملک ساخته شده اند و هر دو بنا نیز به تقریب نزدیک به زمان ساخت مجموعه رکن الملک بنا شده اند و به همین دلایل احتمال فوق الذکر قوی به نظر می رسد.
از وی 2 فرزند پسر به نامهای استاد حسنعلی و استاد حسینعلی باقی بوده، هر دو شاگرد پدر و از معماران بنام اصفهان بودند و دو داماد استاد نیز به نامهای استاد غلامحسین سنمّار و استاد حسن سنمّار نیز هر دو شاگرد استاد اسماعیل و از معماران معروف زمان خود بودند. استاد اسماعیل عمر طولانی داشته و به سال 1302ش دارفانی را وداع گفته است. مقبره وی در تکیة فاضل هندی قرار دارد که امروزه بخاطر آجری بودن قبر از آن اثری باقی نیست.

مشروح زندگی نامه
وی در حدود سال 1175 ش به دنیا آمد. وی در زمان خود بزرگ ترین و بهترین معمار اصفهان بود و این حرفه در خاندان وی موروثی بوده و در نسل-های پس از وی نیز ادامه یافته است. اثر برجسته و ماندگار استاد اسماعیل بنای تاریخی مجموعه( مسجد، مدرسه و آب انبار) رکن الملک واقع در ابتدای تخت پولاد است که به سال1321 قمری بدستور حاج میرزا سلیمان خان شیرازی ملقب به رکن الملک(نایب الحکومه اصفهان در زمان ظل السلطان ) ساخته شد. در ساخت این مجموعه دو پسر وی (استاد حسنعلی و استاد حسینعلی) و همچنین استاد غلامحسین سنمّار(داماد استاد اسماعیل ) با وی همکاری نمودند. مسجد رکن الملک اصفهان به لحاظ در برداشتن نمونه های زیبا و معماری دوران قاجار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با مطالعه این اثر می توان به مهارت و استادیِ معمار آن نیز پی برد. دیگر اثر استاد اسماعیل خانه تاریخی ای (که محل سکونت وی نیز بوده ) می باشد که امروزه در خیابان نشاط اصفهان پابرجاست. زمین این خانه توسط استاد حسن سنمّار ( دیگر داماد استاد اسماعیل و استاد بنام معماری اصفهان) و استاد اسماعیل خریداری و ساخته شد که امروزه از خانه های تاریخی برجسته اصفهان می باشد. از استاد اسماعیل آثار دیگری شناسایی نشده اما دو بنای دیگر با توجه به شواهد به احتمال قریب به یقین ساخته دست استاد اسماعیل باشد که عبارتند از:
1-تکیه حاج محمد جعفر آباده ای واقع درضلع جنوبی و جنوب شرقی مجموعه تاریخی رکن الملک(ساخت 1324 ق)؛
2-بقعه آقا محمد بیدآبادی واقع در جانب شرقی تکیة آقا حسین خوانساری
این دو بنا بدستو رکن الملک ساخته شده اند و هر دو بنا نیز به تقریب نزدیک به زمان ساخت مجموعه رکن الملک بنا شده اند و به همین دلایل احتمال فوق الذکر قوی به نظر می رسد.
از وی 2 فرزند پسر به نامهای استاد حسنعلی و استاد حسینعلی باقی بوده، هر دو شاگرد پدر و از معماران بنام اصفهان بودند و دو داماد استاد نیز به نامهای استاد غلامحسین سنمّار و استاد حسن سنمّار نیز هر دو شاگرد استاد اسماعیل و از معماران معروف زمان خود بودند. استاد اسماعیل عمر طولانی داشته و به سال 1302ش دارفانی را وداع گفته است. مقبره وی در تکیة فاضل هندی قرار دارد که امروزه بخاطر آجری بودن قبر از آن اثری باقی نیست.